Podpisana została umowa na wykonanie Koncepcji programowej (KP) dla budowy obwodnicy Brzostku i Kołaczyc.
Została podpisana umowa na wykonanie Koncepcji programowej (KP) dla budowy obwodnicy Brzostku i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73. Dokumentację w terminie 15 miesięcy, za kwotę 6 986 400,00 zł, opracuje firma MPRB. Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Prace koncepcyjne
Do zadań wykonawcy będzie należało wykonanie KP z pełnym rozpoznaniem geologicznym, a także prowadzenie monitoringu osuwisk bądź terenów predysponowanych osuwiskowo. Koncepcja programowa doprecyzuje przyjęte wstępnie rozwiązania projektowe obwodnicy, w tym przedstawi wariantowe rozwiązania skrzyżowań, obiektów inżynierskich, a także sposobu zabezpieczenia posadowienia nasypu drogowego. Pozwoli też ustalić ostateczne rozwiązania projektowe i technologie realizacji. Uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji, czyli określi założenia dla jej realizacji w systemie Projektuj i buduj.

Przebieg i zakres rzeczowy inwestycji
Obwodnica Brzostku i Kołaczyc będzie drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 13,4 km. Inwestycja będzie obejmować swoim zakresem budowę skrzyżowań jednopoziomowych (ronda) i dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, obiektów inżynierskich (osiem mostów i jeden wiadukt), urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zgodnie z uzgodnieniami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody Polskie (PGW-WP), wzdłuż potoków Słony, Gogołówka i Dębówka wykonane zostaną także odcinki wałów zamykających (zlokalizowane poza granicami projektowanego pasa drogowego). Wały te stanowić będą dopełnienie dwóch odcinków drogi krajowej pełniących dodatkową funkcję wału przeciwpowodziowego. W toku prowadzonych uzgodnień ustalono, że wały zamykające (cofkowe) wzdłuż potoków Słony i Dębówka zrealizuje Gmina Brzostek, a wał wzdłuż potoku Gogołówka wykona PGW-WP. Warto zaznaczyć, że na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 2,1 km przyszła obwodnica pokrywa się z przebiegiem planowanych do realizacji wałów przeciwpowodziowych. Dla tych odcinków korpus drogowy będzie pełnił jednocześnie funkcję wału przeciwpowodziowego.

Cel inwestycji
Podstawowym celem budowy obwodnicy Brzostku i Kołaczyc jest wyprowadzenie ruchu z obu miejscowości. Dzięki realizacji tej obwodnicy ruch tranzytowy na osi północ-południe, kierujący się albo w kierunku Pilzna oraz drogi krajowej nr 94 i autostrady A4 albo w kierunku Jasła oraz drogi krajowej nr 28, zostanie wyprowadzony z centrów obu miejscowości. Dzięki realizacji obwodnicy nastąpi ograniczenie ruchu dalekobieżnego, a tym samym poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców, ograniczona zostanie emisja spalin i hałas. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim
W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic, w woj. podkarpackim, powstanie osiem nowych inwestycji drogowych, które obecnie są w przygotowaniu. Dla siedmiu zadań są już wyłonieni wykonawcy, którzy rozpoczęli opracowywanie dokumentacji (STEŚ-R - Studium korytarzowe, Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). Jedna jest na etapie przetargu.

- obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 - opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 kwietnia 2021 r., wartość: 2 898 029,32 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2024 r.),
- obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 - opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 10 688 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: marzec 2024 r.),
- obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/DK77 - opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 12 656 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: marzec 2024 r.),
- obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 - opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 lipca 2021 r., wartość: 2 173 262,40 zł, wykonawca: Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem, termin realizacji: maj 2024 r.),
- obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap) - opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 23 sierpnia 2021 r., wartość: 1 484 347,40 zł, wykonawca: Sweco Polska, termin realizacji: czerwiec 2023 r.),
- obwodnica Jasła w ciągu DK73 - opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 28 grudnia 2021 r., wartość: 6 649 084,80 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2023 r.),
- obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73 - opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 28 lutego 2022 r., wartość: 6 986 400 zł, wykonawca: MPRB, termin realizacji: maj 2023 r.),
- obwodnica Pilzna w ciągu DK73 - trwa przetarg na Koncepcję programową - wybrano najkorzystniejszą ofertę.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.   

Jednym z najważniejszych efektów realizacji Programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

obwodnica Kołaczyc
Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Facebook, Google News i Twitter
rrrrrr

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.