Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępnił funkcje dla przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, które chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny.
Jak informuje Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik w województwie podkarpackim Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, mogą za pośrednictwem PUE ZUS złożyć „Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny”(PBT), dzięki czemu zostaną wpisane na listę podmiotów turystycznych uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu.


Oświadczenie PBT można przekazać wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem PUE ZUS. Oświadczenie jest dostępne w roli [Ogólny], w menu bocznym, w zakładce [Podmiot turystyczny].

Osoba, która złoży oświadczenie zostanie managerem podmiotu turystycznego na PUE ZUS. W roli [Ogólny], w zakładce [Podmiot Turystyczny] [Lista podmiotów turystycznych] manager może dodać kolejnych managerów do obsługi podmiotu turystycznego.

Aktualnie manager ma również możliwość: zmiany danych podmiotu turystycznego, złożenia rezygnacji z udziału w programie, ponownej rejestracji podmiotu turystycznego po rezygnacji, dodania lub usunięcia recepcjonisty czyli osoby obsługującej płatności bonem.

Ważne: osoba, która ma pełnić rolę managera lub recepcjonisty musi mieć swój profil na PUE ZUS (sprawdź, jak to zrobić).

Więcej informacji o Polskim Bonie Turystycznym znaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Całodobowa infolinia


W piątek, 24 lipca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną całodobową infolinię. Pod numerem telefonu 22 11 22 111 można uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego. Konsultanci specjalnej infolinii udzielają informacji osobom, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego oraz podmiotom turystycznym, które chcą przystąpić do programu. Pytania dotyczące bonu można też przesyłać mailem na adres bon@zus.pl.