Woda z wodociągu w Nowym Żmigrodzie jest już zdatna do picia.
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie informuje, iż po badaniach wody przeprowadzonych 23 lipca br. przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Jaśle, stwierdzono, że woda z wodociągu w Nowym Żmigrodzie jest już zdatna do picia.

Przypomnijmy - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle 22 lipca stwierdził - po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej 20 lipca z wodociągu w Nowym Żmigrodzie - w wodzie obecność bakterii grupy coli.