Od 4 sierpnia 2020 ZUS wznawia kierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. Podajemy szczegóły w komunikacie rzecznika prasowego ZUS w województwie podkarpackim Wojciecha Dyląga.
Jeśli jesteś skierowany na rehabilitację w systemie stacjonarnym otrzymasz z ZUS zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą wraz z ulotką. Po otrzymaniu zawiadomienia skontaktuj się z ośrodkiem i podaj aktualny numer telefonu. Ośrodek rehabilitacyjny poinformuje Cię o wystawionym zleceniu na badanie – test w kierunku SARS-CoV-2.
Jeśli jesteś skierowany na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym nie wykonujesz testu w kierunku SARS-CoV-2.

WAŻNE:
- test wykonasz bezpłatnie;
- test musisz wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego;
- aktualną listę punktów pobrań znajdziesz w serwisie pacjent.gov.pl;
- o wyniku testu poinformuje Cię telefonicznie ośrodek;
- warunkiem przyjęcia na rehabilitację jest negatywny wynik testu;
Na rehabilitację zabierz ze sobą środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice). Nie planuj podróży zanim Ośrodek nie poinformuje Cię o negatywnym wyniku testu!

Pamiętaj, poinformuj:
- swój Oddział ZUS – jeśli nie możesz jechać na rehabilitację;
-ośrodek rehabilitacyjny – o zmianie numeru telefonu.
Jeśli jesteś na kwarantannie albo w izolacji lub przebywasz z osobą w kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych nie możesz zgłosić się do ośrodka! POZOSTAŃ W DOMU! Nie jedź!

Wojciech Dyląg - regionalny rzecznik prasowy ZUS w woj. podkarpackim