W Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów zrzeszonych porozumieniem w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030.
W piątek (25 marca) Starosta Jasielski Adam Pawluś wziął udział w spotkaniu przedstawicieli samorządów zrzeszonych porozumieniem w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030. Spotkanie odbyło się w auli Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle.

Przedmiotem spotkania było:
1. Prezentacja założeń dla celów i kierunków działań Strategii, które wynikają z diagnozy w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz identyfikacji projektów możliwych do realizacji w ramach Strategii.
2. Prezentacja założeń do systemu zarządzania Strategią.
3. Prezentacja założeń dla modelu funkcjonalno - przestrzennego Strategii.

Starosta Jasielski Adam Pawluś podczas prezentacji założeń dla celów i kierunków Strategii zgłosił ujęcie w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego budowę zbiornika wodnego Kąty - Myscowa wraz
ze zbiornikiem górnym na Łysej Górze i elektrownią szczytowo-pompową. Głównym zadaniem elektrowni będzie praca programowa polegająca na wytwarzaniu cennej energii szczytowej
w okresach największego zapotrzebowania systemu oraz na odciążeniu systemu w okresach nadwyżek energii w dolinach obciążenia. Lokalizacja elektrowni jest szczególnie korzystna dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ze względu na położenie w południowo - wschodnim rejonie Polski, bezpośrednio w pobliżu linii 400 kV, co zapewnia korzystne powiązanie z siecią najwyższych napięć KSE oraz umożliwia eksport energii szczytowej.

Starosta Jasielski zaznaczył również, że bardzo ważnym zadaniem dla naszych samorządów jest propagowanie Dorzecza Wisłoki jako jednego z priorytetowych obszarów dla rozwoju ponadlokalnego.

Strategię Rozwoju Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030 przygotowuje 35 jednostek samorządu terytorialnego tj. gminy powiatu jasielskiego powiat dębicki i mielecki oraz 22 gminy Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Warsztaty były prowadzone przez przedstawicieli firmy "Efficon" sp. z o.o. sp.k. z Wrocławia, która jest wykonawcą Strategii Rozwoju Ponadlokalnego.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.