Rusza modernizacja placu Żwirki i Wigury oraz ulic Bednarskiej, Czackiego i Karmelickiej w Jaśle. Będą utrudnienia dla kierowców.
W ramach prowadzonego projektu „Rewitalizacja Miasta Jasła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego” już w najbliższym czasie rozpoczną się prace modernizacyjne placu Żwirki i Wigury, a także sąsiednich ulic - Bednarskiej, Czackiego i Karmelickiej. Koszt modernizacji wynosi niespełna 500 tysięcy złotych. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.


- W ramach inwestycji przebudowana zostanie nawierzchnia placu, przyległych ulic oraz dróg manewrowych pomiędzy miejscami postojowymi. Wymieniona zostanie również nawierzchnia miejsc parkingowych z asfaltowej na kostkę brukową. Poprawione zostaną również chodniki, a bariery architektoniczne zlikwidowane poprzez wykonane zjazdów. Na placu wymienione zostaną również lampy uliczne - informuje Małgorzata Wójtowicz z Biura Rzecznika Prasowego Urzędu Miasta w Jaśle. - Na czas prac, które rozpoczną się już w najbliższym czasie i potrwają do 30 września br., kierowcy muszą się liczyć z pewnymi utrudnieniami w ruchu drogowym.


Koszt prac wynosi dokładnie 488 654,40 zł. Natomiast wartość całego projektu „Rewitalizacji Miasta Jasła” to ponad 15 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRR 9,4 mln zł.


- Dzięki projektowi, oprócz modernizacji placu Żwirki i Wigury oraz przyległych ulic, w dawnym budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Koralewskiego powstaje Centrum Techniki, Kultury i Przedsiębiorczości w Jaśle (CTKiP). Jednocześnie trwają prace przy utworzeniu ekologicznej ścieżki edukacyjnej w Ogródku Jordanowskim. Na realizację czeka także historyczna ścieżka edukacyjna w parku miejskim. Natomiast już zrealizowano prace budowlano-konserwatorskie przy glorietce w parku, powstała także ścieżka rowerowa na odcinku ul. Czackiego, Park Miejski i Ogródek Jordanowski - wylicza Małgorzata Wójtowicz.