Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skołyszynie została doposażona w nową łódź płaskodenną wraz z przyczepą służącą do jej przewożenia. Sprzęt kosztował 84 624 zł.
Łódź długa na prawie 5 metrów i szeroka na dwa, przeznaczona jest dla sześcioosobowej załogi. Posiada silnik Yamaha o mocy 25 KM z trymem elektrycznym. Wyposażona jest w koło ratunkowe, „linkę życia”, bosak aluminiowy i pagaje.


Dostawa łodzi jest ostatnią częścią realizowanego projektu: "Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Skołyszyn poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych" - realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2004-2020. Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń. Projekt realizowany jest przez gminę Skołyszyn w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Skołyszynie.


Kilka dni wcześniej, o czym już informowaliśmy, jednostka OSP KSRG w Skołyszynie została doposażona w nowoczesną pompę, kosztującą 152 520 złotych. Wydajność pompy, która od 24 lipca znajduje się w dyspozycji druhów z OSP w Skołyszynie, wynosi 7200 litrów na minutę. Będzie bardzo pomocna podczas powodzi przy wypompowywaniu wody z zalanych domów czy terenów. Pompa o dużej wydajności pozwoli szybciej usuwać skutki powodzi.

Dane techniczne pompy. Posiada kolektor ssawny z 5 nasadami 110. Napędzana jest silnikiem wysokoprężnym 4-cylindrowym o mocy 36.8 kW, pojemność 3432 cm3. Zamontowana jest na zabudowanej przyczepie dwuosiowej. Agregat wyposażony jest w komplet węży ssawnych i tłocznych, smoki ssawne pływaki itp. Wszystko zamocowane na przyczepie.