Od 3 sierpnia w gminie Osiek Jasielski zostanie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
Inwentaryzację przeprowadzą pracownicy firmy Laboratorium Wiedzy z Rudnika nad Sanem.

W przypadku posiadania azbestu w formie złożonej, można kontaktować się z Urzędem Gminy w Osieku Jasielskim, telefonując na numer 13-442-00-05 lub z firmą Laboratorium Wiedzy - telefon 720-789-310.

Władze samorządowe Gminy Osiek Jasielski proszą mieszkańców o umożliwienie pracownikom firmy Laboratorium Wiedzy wejścia na posesję i przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu.