Strażacy oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym apelu z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.
Dzisiejsze (27.05) uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w intencji strażaków w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle. Następnie jej uczestnicy przemaszerowali pod Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle, gdzie odbył się uroczysty apel z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka połączonych z jubileuszem 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej oraz jubileuszem 100-lecia utworzenia Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Przemarsz uświetniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Osobnicy oraz mażoretki "Migotki" z Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach z siedzibą w Bieździedzy.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Jaśle

Apel na placu komendy rozpoczął się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości. Meldunek przyjął Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzej Marczenia. Następnie odbył się przegląd pododdziałów oraz nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu.

Strażaków i zaproszonych gości powitał, a także okolicznościowe przemówienie wygłosił Komendant Powiatowy PSP w Jaśle bryg. Piotr Śmietana. Przypomniał w nim historię powstania Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonowania jednostki i jej rozwoju w ostatnich 30-latach.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Jaśle

- W 1992 roku została powołana Państwowa Straż Pożarna jako formacja mundurowa i zawodowa, przewidziana do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz innymi zagrożeniami. Służba w Państwowej Straży Pożarnej jest niezmiernie trudną pracą, jednakże daje ona dużo satysfakcji. Strażacy udzielają się dla społeczeństwa ratując życie, zdrowie i mienie. Poprzez takie działania niejednokrotnie narażają swoje życie, aby zgodnie ze słowami strażackiego ślubowania nieść pomoc nie bacząc na okoliczności - przypomniał bryg. Piotr Śmietana.

Podczas uroczystego apelu wręczono odznaczenia, akty powołania, awanse i wyróżnienia. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle odznaczona została Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Jaśle

Akt powołania na stanowisko zastępcy komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle odebrał bryg. Jan Szeląg. Mł. bryg. Edward Gronek odebrał akt mianowania na stanowisko dowódcy jednostki ratowniczo gaśniczej.

Srebrnymi Odznakami "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" odznaczeni zostali Jan Szeląg i Janusz Wnęk, brązowymi: Tomasz Bachórz, Krystian Depczyński, Grzegorz Garbacik, Mirosław Grzesik, Łukasz Labut, Mirosław Niezgoda, Tomasz Opałka, Jakub Wachowski, Jerzy Wojdyła, Paweł Wójcik i Tomasz Zawisza.

Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczeni zostali: Waldemar Bara, Adam Pawluś, Krzysztof Wietecha, Krystian Depczyński, Grzegorz Garbacik, Srebnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa: Kazimierz Michnal, Waldemar Ochała, Paweł Roszkowicz.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Jaśle

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podkarpackiego odznaką honorową "Strażacka Gwiazdka Podkarpacia" odznaczony został Eugeniusz Stukus.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej uhonorował strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle dyplomami za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczych. Dyplom otrzymali starszy aspirant Grzegorz Garbacik i starszy ogniomistrz Paweł Roszkowicz. W związku z epidemią SARS-CoV-2 decyzją Ministra Zdrowia zostali oni oddelegowani na okres od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r. do Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie, gdzie wykonywali powierzone im obowiązki przez dyrektora placówki przy chorych na koronawirusa.

W uznaniu za zasługi na rzecz organizacji, funkcjonowania i rozwoju ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności wręczono dyplomy i pamiątkowe medale od Komendanta Głównego PSP z okazji jubileuszu 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej, otrzymali je: bryg. Sławomir Madejczyk, mł. bryg. Ireneusz Zagórski i bryg. Wacław Pasterczyk.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Jaśle

Medale z okazji jubileuszu 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej otrzymały również osoby wspierające funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu jasielskiego. Medale wręczył komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle bryg. Piotr Śmietana. Uhonorowani: Maria Kurowska, Alicja Zając, Bogdan Rzońca, Adam Pawluś, Stanisław Święch, ks. Tadeusz Wawryszko, Jerzy Urbanik, Rafał Rutyna, kom. Bartłomiej Świerczek, mjr Wiesław Wojdyła, ppłk Jacek Paszko, st. insp. Leon Matysik, Ryszard Pabian, Stanisław Żygłowicz, Wojciech Piękoś, Bogusław Kręcisz, Marcin Bolek, Grzegorz Bara, Andrzej Stachurski, Rafał Papciak, Kazimierz Miśkowicz, Wiktor Barański, Jacek Gogola, Zbigniew Myśliwiec, Tadeusz Walczyk i Jan Zygmunt,

Medale z okazji 100-lecia Związku OSP RP ufundowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle otrzymali Maria Kurowska, Bogdan Rzońca i Alicja Zając.

"Złoty Krzyż II klasy" św. Floriana Mazovia odebrał mł. bryg. Edward Gronek a Złoty Krzyża z okazji 100 rocznicy powstania Związku OSP RP bryg. Piotr Śmietana. Odznaczenia przyznała Kapituła Międzynarodowej Konfraterni św. Floriana Mazovia. Z kolei prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olkuszu wyróżniło odznaczeniem "20 lat dla Polski" bryg. Wacława Pasterczyka.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Jaśle

Starosta Jasielski z okazji Dnia Strażaka ufundował nagrodę rzeczową dla wyróżniającego się strażaka z Komendy Powiatowej PSP w Jaśle. W tym roku otrzymał ją sekcyjny Łukasz Kłosowski, który 21 maja w miejscowości Kąty w czasie wolnym od służby zabezpieczył miejsce wypadku i udzielił pomocy poszkodowanemu mężczyźnie.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Jaśle

Z okazji obchodzonego Dnia Strażaka funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej pełniący służbę w jasielskiej jednostce otrzymali awanse na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerskim, aspiranckim i podoficerskich. W imieniu awansowanych i odznaczonych głos zabrał bryg. Jan Szeląg.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, st. bryg. Andrzej Marczenia, poseł Maria Kurowska, starosta jasielski Adam Pawluś, burmistrz Ryszard Pabian i druh Stanisław Święch.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji:

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.