7 sierpnia zmarła w wieku 85 lat Felicja Jałosińska, była prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.
Felicja Jałosińska urodziła się 22 stycznia 1935 r. w Linowie. W Jaśle mieszkała od 1960 roku. Znana społeczniczka i regionalistka, długie lata działała w Stowarzyszeniu Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, któremu prezesowała w latach 2001 - 04 i 2007 - 2011. Do śmierci była I wiceprezesem SMJiRJ.

Aktywnie działała i udzielała się na różnych polach. Była organizatorką „Turnieju wiedzy o Jaśle”, sekretarzem w redakcji „Region Jasielski”, członkiem Rady Muzealnej przy Muzeum Regionalnym w Jaśle, działała w Społecznym Komitecie Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle. Była radną Rady Seniorów Miasta Jasła I i II kadencji, uhonorowana tytułem „Zasłużony dla Miasta Jasła”.

Przez kilka lat redagowała „Kalendarze Jasielskie”, publikowała w „Rocznikach Jasielskich”, była autorką lub współautorką wielu książek o Jaśle, kronikarką najnowszych dziejów miasta.