Zniszczony chodnik w Harklowej (gmina Skołyszyn) zostanie wyremontowany.
Obecnie trwają roboty przy wymianie kostki brukowej i krawężników. - Chodnik jest zdegradowany i wspólnie z wójtem gminy Skołyszyn, wspólnymi siłami remontujemy - podkreśla starosta jasielski Adam Pawluś.

Remont chodnika jest niezwykle istotny, ponieważ wpływa na bezpieczeństwo i wygodę pieszych. Zadanie jest realizowane z pieniędzy własnych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle przy udziale Gminy Skołyszyn, która przeznaczyła na ten cel 8 tysięcy złotych.

Poparł inwestycję przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, który razem ze starostą jasielskim Adamem Pawlusiem obserwował postępujące prace.