Nie można korzystać z kładki Brzezówka - Jedlicze Męcinka. Istniejąca kładka zostanie rozebrana gdyż koliduje z budową mostu na rzece Jasiołce.
W związku z rozpoczęciem prac związanych z budową mostu na rzece Jasiołce wraz z drogami dojazdowymi w Jedliczu i Brzezówce, mieszkańcy gminy Tarnowiec nie będą mogli korzystać z kładki pieszej aż do zakończenia robót.