Oddany został do użytku odcinek drogi w Osobnicy, przebudowany ze znaczącym wsparciem z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych.
Wyremontowany 532 - metrowy fragment łączy dwie drogi powiatowe oraz poprawia dostęp do szkoły podstawowej, kościoła parafialnego, dziennego domu pomocy i domu ludowego. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Jasła. Koszt prac wyniósł 518 tysięcy złotych. Uroczyste oddanie do użytku i poświęcenie drogi odbyło się 11 sierpnia.


Zakres prac związanych z przebudową i robotami dodatkowymi obejmował wymianę nawierzchni asfaltowej, przebudowę skrzyżowania przy domu ludowym oraz budowę nowego chodnika od drogi powiatowej do domu ludowego oraz przebudowę chodnika dochodzącego do szkoły podstawowej.


- To bardzo potrzebna i ważna droga w Osobnicy. Wyremontowana i dobrze oznakowana poprawia zdecydowanie dostęp do ważnych miejsc publicznych – szkoły, kościoła i domu ludowego. Polepszył się komfort ruchu pieszego, co jest bardzo ważne przede wszystkim w kontekście bliskości szkoły podstawowej – powiedział wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś.


Remont był możliwy po uzyskaniu przez Gminę Jasło dofinansowania w wysokości 366 551 złotych z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Wkład własny gminy wyniósł 239 562,16 złotych.


- Bardzo serdecznie dziękuję pani senator Alicji Zając i panu Wojciechowi Zającowi, radnemu sejmiku województwa podkarpackiego za mocne wsparcie w pozyskaniu dofinansowania. Dziękuję również radnym gminnym za podjęcie decyzji o przeznaczeniu środków finansowych na wkład własny do realizacji tej przebudowy. To bardzo ważne, że pomoc rządowa trafia do naszych gmin, zmienia nasze otoczenie, poprawia komfort życia oraz pozwala miejscowym firmom na rozwijanie swojej działalności – podkreślił Wojciech Piękoś.


W tym roku z rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych remontowane będą jeszcze odcinki dróg w Trzcinicy, Wolicy i Warzycach.