Rządowy Program Kolej + przewiduje budowę nowej linii kolejowej nr 166 Dębica-Jasło. Linia ta jest wpisana do rozporządzenia Rady Ministrów z 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym.
Nowa droga żelazna połączy linię nr 91 (Kraków-Medyka-granica państwa) z linią nr 108 (Stróże-Krościenko).

Na budowie nowej linii kolejowej zyska m.in. Jasło, które spełnia kryterium Programu Kolej + w zakresie liczby mieszkańców. Linia połączy Jasło, Kołaczyce, Brzyska, Błażkową, Brzostek, Pilzno i Dębicę oraz skróci przejazd z Jasła do Rzeszowa z 80 do 40 minut.


Pozytywne opinie przedsiębiorców


Lepsza komunikacja oznacza większe możliwości rozwoju. Wiedzą o tym przedsiębiorcy z południa Podkarpacia, którzy zgodnie wyrażają rekomendacje dla inwestycji. Ogromne korzyści ekonomiczne oraz pozytywną opinie przedstawiły do 11 sierpnia następujące przedsiębiorstwa: Orlen Południe S.A., PKN Orlen S.A., Lotos kolej Sp. z o. o., Polski Bazalt S.A., PKP Cargo S.A. Południowy Zakład Spółki, Autosan Sp. z o. o., Krosno Glass S.A., Kronofloring SP. z o. o.

- Inwestycja ta będzie wpływać wsposób pozytywny na rozwój regionów, poprawiając powiązania transportowe z ośrodkami głównymi sąsiednich regionów oraz stworzy pewnego rodzaju alternatywę dla transportu do centralnej i północnej Polski - podkreśla Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen S. A. - Również w ramach Grupy Kapitałowej Orlen korzyści z przedmiotowej linii odniesie m.in. Orlen Południe S.A., która to spółka popiera zarówno koncepcje budowy linii nr 166, jak również aspiracje powiatu jasielskiego o ujęcie budowy tej linii w ramach Programu Kolej +.

Powiat Jasielski opracowuje koncepcję


Powiat Jasielski zlecił opracowanie koncepcji przebiegu linii na odcinku 40 km, na którym zlokalizowanych będzie 5 przepraw mostowych. Prędkość dla pociągów pośpiesznych osiągnie 160 km/h, a towarowych 120 km/h z wyjątkiem odcinka końcowego w Jaśle – 40 km/h.

Nowa linia umożliwi przejazd z Dębicy przez Pustków – Chmielów – Sandomierz – Stalową Wolę – Skarżysko. Może również stanowić alternatywę dla transportu na południe Europy przez Stróże – Nowy Sącz – Muszynę – Słowację.

Powstanie nowego odcinka linii kolejowej nr 166 spełni oczekiwania zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Krótszy czas podróży i większa dostępność komunikacyjna przekłada się na rozwój gospodarczy i podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu. Oznacza również odciążenie transportu samochodowego, który mógłby zostać częściowo przejęty przez transport kolejowy.