Od 17 sierpnia do 11 września br. jaślanie mogą składać swoje propozycje projektów do Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 (JBO). Na ten cel zarezerwowano 500 tysięcy złotych. Zwycięskie projekty będą realizowane w 2021 roku - informuje rzecznik Urzędu Miasta w Jaśle Agata Koba.
W pierwszej edycji Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego wygrały dwa projekty: drenaż boiska sportowego przy ul. Śniadeckich i organizacja festiwalu „Rock in Jasło”, w drugiej - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle.

To mieszkańcy zdecydowali, które projekty powinny być zrealizowane w naszym mieście. Teraz czekamy na kolejne Państwa propozycje – mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła, który zachęca do udziału w tym procesie partycypacyjnym.


Propozycje projektu do budżetu obywatelskiego, na kwotę nieprzekraczającą 500 tys. zł, może złożyć każdy mieszkaniec Jasła, który ukończył 13 lat, a listę poparcia jego projektu podpisało co najmniej 25 mieszkańców. Formularze z propozycjami projektów zostaną poddane weryfikacji przez zespół (4 pracowników urzędu oraz 6 radnych), który będzie oceniał zgodność złożonych projektów z przepisami prawa, możliwość wykonania technicznego oraz kosztorys.

Niezbędne dokumenty
Formularze propozycji projektów oraz listy poparcia są dostępne w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle (parter, pokój nr 19), można je również pobrać ze strony internetowej Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych pod adresem:
• formularz: https://konsultacje.um.jaslo.pl/attch/budget/budget-3-160-1597228431.pdf
• lista poparcia: https://konsultacje.um.jaslo.pl/attch/budget/budget-3-161-1597228431.pdf

W związku z zagrożeniem jakie niesie ze sobą rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS CoV-2 podczas czynności zbierania podpisów zalecamy daleko idącą ostrożność i zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Harmonogram:
• składanie propozycji projektów – od 17 sierpnia do 11 września
• weryfikacja projektów – do 8 października
• głosowanie - do 7 grudnia
• publikacja listy projektów wybranych do realizacji – do 14 grudnia

Dodatkowe informacje i pytania
Szczegółowe informacje dotyczące zadań, które mogą być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego oraz regulamin JBO znajdują się na stronie: https://konsultacje.um.jaslo.pl - zakładka budżet obywatelski.
Pytania dotyczące budżetu obywatelskiego, zarówno merytoryczne jak i czysto techniczne, można kierować do Urzędu Miasta w Jaśle tel.13 44 86 319, email: jbo@um.jaslo.pl


Budżet obywatelski (nazywany również partycypacyjnym) to proces w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta i dzięki temu mogą realizować swoje lokalne potrzeby. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców, bądź za pośrednictwem organizacji społecznych.