Powiat Jasielski realizuje wiele ambitnych inwestycji prozdrowotnych, związanych z rozwojem sieci dróg, poprawą infrastruktury sportowej, edukacji, czy zaplecza turystycznego.
W bieżącym roku prowadzono prace przy 34 zadaniach, o wartości ponad 81 mln zł. Ich realizacja poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańcom naszego powiatu.

Trzy ważne inwestycje w szpitalu specjalistycznym w Jaśle


1. Budowa Oddziału Psychiatrycznego
W ramach inwestycji zaplanowano budowę 3-kondygnacyjnego budynku, w którym będzie się mieścił Oddział Psychiatryczny wraz z Izbą Przyjęć, Oddział Dzienny Psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Leczenia Uzależnień.
Termin zakończenia robót: 2023 r.
Koszt inwestycji: 19 553 571 zł.
2. Przebudowa Oddziału Pediatrii i Alergologii
Przebudowa obejmie utworzenie 24 miejsc łóżkowych i dwie izolatki. Wydzielony zostanie również pokój wzmożonego dozoru pielęgniarskiego, a także zmodernizowana izba przyjęć, gabinet diagnostyczno - zabiegowy, pomieszczenia do inhalacji oraz świetlica z funkcją jadalni. Wszystkie sale zostaną wyposażone w węzły sanitarne.
Termin zakończenia robót: sierpień 2022 r.
Koszt inwestycji: ok. 4 044 000 zł
3. Budowa lądowiska dla helikopterów
Opracowano dokumentację budowlaną i uzyskano pozwolenie na budowę. Po pozyskaniu środków z programu Ministerstwa Zdrowia na budowę lądowisk dla śmigłowców przy szpitalnych oddziałach ratunkowych ogłoszony zostanie przetarg.
Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 1,5 mln zł

Modernizacja Budynków Oświatowych


4. Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle
Trwa przebudowa nieużytkowanego poddasza w Bursie Międzyszkolnej na pomieszczenia internatu SOSW. W ramach zadania nadbudowano również dwie klatki schodowe oraz przebudowano kanalizację deszczową.
Termin zakończenia robót: wrzesień 2022 r.
Koszt inwestycji: 3 111 039 zł
5. Winda w Bursie Międzyszkolnej przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
Wykonanie szybu i montaż dźwigu osobowego w ramach zadania pn. "Budowa dźwigu osobowego dla placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania w obiekcie ZSUiS w Jaśle".
Termin zakończenia robót: luty 2022 r.
Koszt inwestycji: 329 946 zł
6. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle
Wykonanie docieplenia dachu szkoły, sali gimnastycznej, przewiązki i zaplecza sali gimnastycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem światła LED.
Termin zakończenia robót: maj 2023 r.
Koszt inwestycji: 1 222 514 zł
7. Termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle
Wykonanie docieplenia dachu budynku szkoły i przewiązki, instalacji odgromowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłem światła LED, przebudowa kominów.
Termin zakończenia robót: maj 2023 r.
Koszt inwestycji: 673 964 zł
8. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle
W ramach zadania zostaną ocieplone ściany, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna. Nadbudowany zostanie również dach w miejscu obecnego stropodachu, a na nim zamontowane będą panele fotowoltaiczne.
Planowany termin zakończenia robót - 2023 r.
Szacunkowa wartość inwestycji: około 1,5 mln zł

Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy


9. Przebudowa budynku internatu i stołówki szkolnej wraz z termomodernizacją oraz adaptacją pomieszczeń dla nowych celów
W ramach zadania "Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy" planuje się adaptację budynku internatu na potrzeby bazy noclegowej. Na parterze oraz przyziemiu budynku przewiduje się zorganizowanie części fitness wraz z częścią rekreacyjną, tzw. małe SPA. Powyżej parteru będą pokoje z węzłami sanitarnymi. Z kolei budynek stołówki pełnił będzie rolę gastronomiczną i konferencyjną. W ten sposób zorganizowane zaplecze pozwoli na organizowanie imprez kulturalnych i sportowych z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowej (boisko lekkoatletyczne), potencjału dawnego parku oraz planowanej do budowy infrastruktury.
Planowany termin zakończenia robót: 2024 r.
Szacunkowa wartość inwestycji: ok. 7 mln zł
10. Budowa małej hali sportowej w Trzcinicy
W ramach zadania "Regionalny Ośrodek Sportu i Kultury w Trzcinicy" planuje się budowę małej hali sportowej o wymiarach ok. 50/30 m wraz z boiskiem wielofunkcyjnym (boisko do piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki, korty tenisowe z małą bieżnią lekkoatletyczną).
Planowany termin zakończenia robót: 2024 r.
Planowany koszt inwestycji: ok. 8,5 mln zł
11. Dom Wędrowca w Foluszu
W ramach zadania "Termomodernizacja Domu Wędrowca w Foluszu" ściany, strop i posadzka budynku zostaną ocieplone styropianem. Wymieniony zostanie system ogrzewania elektrycznego i instalacja ciepłej wody użytkowej. Zamontowana będzie również instalacja fotowoltaiczna.
Termin zakończenia robót do 10.11.2022 r
Koszt inwestycji: 178 179 zł

Poprawa Efektywności Energetycznej Domów Opieki


12. Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Kołaczycach
Zakres robót obejmuje m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych i poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwi wewnętrznych, wykonanie izolacji ścian piwnic oraz drenażu i opaski z kostki brukowej wokół budynku, remont schodów zewnętrznych i wymianę oświetlenia zewnętrznego.
Termin zakończenia robót: maj 2023 r.
Koszt inwestycji: 538 980 zł
13. Fotowoltaika w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu
Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych na dachu budynku stołówki i pralni Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, montaż inwenterów fotowoltaicznych hybrydowych DC/AC, wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej oraz systemu monitoringu instalacji PV.
Termin zakończenia robót: listopad 2022 r.
Koszt inwestycji: 178 104 zł

Infrastruktura Sportowa


14. Boisko wielofunkcyjne przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle
Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, siatkówka, mini siatkówka, koszykówka) o nawierzchni poliuretanowej typu 2S.
Termin zakończenia robót: październik 2022 r.
Koszt inwestycji: 783 840 zł
15. Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 3 w Jaśle
Wykonanie boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, tenis ziemny) o nawierzchni poliuretanowej typu 2S.
Termin zakończenia robót: grudzień 2022 r.
Koszt inwestycji: 919 572 zł
16. Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle
Wykonanie kortu tenisowego z piłkochwytami o nawierzchni syntetycznej akrylowej (tzw. "hard-court) oraz utwardzenie dojścia z kostki brukowej w nawiązaniu do istniejącego chodnika.
Termin zakończenia robót: październik 2022 r.
Koszt inwestycji: 296 818 zł
17. Remont sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy
Demontaż istniejących podłoży, wykonanie nowego podkładu z płyt OSB, uzupełnienie ubytków i wylanie wylewki samopoziomującej, wykonanie nawierzchni z pełnego poliuretanu (FULL PUR).
Termin zakończenia robót: lipiec 2022 r.
Koszt inwestycji: 273 989 zł

Rozwój Infrastruktury Drogowej


18. Budowa mostu w Przysiekach
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki, polegała głównie na budowie nowego mostu o konstrukcji kablobetonowej, długości 93 m, z chodnikiem i dojazdami.
Termin zakończenia robót: maj 2022 r.
Koszt inwestycji: 9 177 224 zł
19. Rozbudowa drogi powiatowej Siepietnica - Święcany
"Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów i nr 1827R Święcany - gr. wojew. - Szerzyny" obejmuje budowę trzykilometrowego odcinka drogi powiatowej od Siepietnicy do Święcan oraz jednostronnego chodnika, a także usprawnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę dwóch obiektów mostowych na przepusty.
Termin zakończenia robót: grudzień 2022 r.
Koszt inwestycji: 8 595 425 zł
20. Przebudowa drogi oraz budowa chodnika i drogi rowerowej w Zawadce Osieckiej
Droga powiatowa nr 1878R Dobrynia - Zawadka Osiecka - Załęże w Zawadce Osieckiej zostanie poszerzona, powstanie lewostronny chodnik dla pieszych i ścieżka rowerowa na całej długości przebudowywanego odcinka.
Termin zakończenia robót: październik 2022 r.
Koszt inwestycji: 2 439 645 zł
21. Przebudowa drogi i budowa chodnika w Bierówce
Droga powiatowa Nr 1843R Szebnie - Bierówka - Szebnie w miejscowości Bierówka będzie gruntownie zmodernizowana. Na odcinku o długości jednego kilometra zostanie wyłożona nowa nawierzchnia asfaltowa, a wzdłuż zabudowań mieszkalnych powstanie chodnik.
Termin zakończenia robót: listopad 2022 r.
Koszt inwestycji: 1 997 954 zł
22. Modernizacja drogi wraz z budową mostu w Gliniku Polskim
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski wraz z budową mostu przez Potok Czarny w Gliniku Polskim polega nie tylko na poszerzeniu jezdni i wykonaniu nowej nawierzchni, ale przede wszystkim w miejscu starego mostu zostanie wybudowany nowy.
Termin zakończenia robót: grudzień 2022 r.
Koszt inwestycji: 1 477 133 zł
23. Przebudowa drogi powiatowej w Tarnowcu
Droga powiatowa Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec w miejscowości Tarnowiec zostanie poszerzona, wykonana zostanie podbudowa, odwodnienie i nowa nawierzchnia oraz przebudowane zjazdy.
Termin zakończenia robót: wrzesień 2022 r.
Koszt inwestycji: 429 805 zł
24. Budowa nowej drogi w Przysieczkach
W miejscowości Przysieki, wybudowany zostanie nowy odcinek drogi powiatowej nr 1864R Grudna - gr. wojew. - Kunowa - Pusta Wola - Przysieki, który połączy tę drogę z nowym mostem.
Wartość kosztorysowa: ponad 3 mln zł
25. Remont mostu na Żydowskim
Planuje się remont mostu na drodze powiatowej nr 1909R Krempna - Żydowskie - Grab w km 4+421.
Wartość kosztorysowa: ponad 900 tys. zł

Kolejne chodniki


Jednym z elementów modernizacji dróg powiatowych w Przysiekach, Zawadce Osieckiej, Święcanach i Bierówce było wybudowanie w tych miejscowościach chodników. Oprócz tych, które powstają podczas przebudowy dróg, powiat buduje także chodniki w: Osobnicy (600 tys. zł), Lublicy (600 tys. zł), Sieklówce (550 tys. zł), Harklowej (442 tys. zł), Jabłonicy (300 tys. zł), Łężynach (157 tys. zł), Nienaszowie (60 tys. zł), w Jaśle na Osiedlu Gamrat (60 tys. zł) i w Załężu (42 tys. zł). Koszt realizacji tych zadań to 2 809 tys. zł.

Nowe zadania czekają na realizację


Kolejne zadania powiatu czekają na realizację, część jest w trakcie projektowania, a kilka wniosków zostało złożone do przyznania dofinansowania.

Jak chociażby wniosek na realizację zadania "Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego" złożony o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych". Obejmuje on 6 budynków szkolnych: Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych (bud. A i B), Zespół Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle i Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach. Planowany koszt realizacji zadania według cen z kosztorysowych z 2020 r. wynosi 16,5 mln zł. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i obecnie, ze względu na brak środków, znajduje się na liście rezerwowej.

W dniu 3 sierpnia br. złożono wnioski do Funduszu leśnego na dofinansowanie remontu dwóch dróg powiatowych: nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km (wartość szacunkowa: 620 437 zł) i nr 1313R Jasło - Błażkowa - Jodłowa (wartość szacunkowa: 625 797 zł).
Planuje się również realizację zadania "Rewitalizacja obiektów Zespołu Dworsko - Parkowego w Trzcinicy na cele kultury i promocji". Zabytkowy obiekt dawnej stajni dworskiej w Trzcinicy zostanie przebudowany na potrzeby targowiska lokalnych produktów, z zapleczem socjalnym i miejscami postojowymi. Zaś pałacyk zostanie zmodernizowany i przystosowany do potrzeb nowoczesnego miejsca kultury.
Planowany koszt realizacji inwestycji to około 5,5 mln zł.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.