W Warzycach rozpoczęła się przebudowa blisko 1 kilometra drogi gminnej biegnącej przez wieś.
Modernizowany jest dalszy odcinek przebudowanej w ubiegłym roku drogi w kierunku domu ludowego i dalej szkoły podstawowej. Jest to trakt gminny biegnący od drogi krajowej nr 28 w kierunku centrum Warzyc.

Jezdnia uzyska jednolitą szerokość 5 metrów. Zbudowany zostanie prawostronny chodnik dla pieszych o szerokości 1,5 m (ciąg dalszy od istniejącego odcinka w kierunku domu ludowego). Wzdłuż drogi, na kilku odcinkach, ułożone zostaną betonowe rury odwadniające. Pobocza zostaną wyprofilowane i utwardzone.


Koszt całej inwestycji wyniesie prawie 700 tysięcy złotych, z czego ponad 500 tysięcy złotych pochodzi z dofinansowania z rządowego programu - Funduszu Dróg Samorządowych. Umowny termin zakończenia przebudowy zaplanowany jest na listopad 2020 roku.