W dniu 8 sierpnia Zarząd Powiatu w Jaśle poparł projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie gospodarowania zasobami wodnymi.
Zarząd Powiatu w Jaśle, na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2022 r., poparł projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. "Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce". Na drugim miejscu, spośród zadań inwestycyjnych tu ujętych, znajduje się zbiornik Kąty - Myscowa na rzece Wisłoce, a na czternastym - suchy zbiornik na rzece Młynówka.

Minister Infrastruktury prowadzi prace nad projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. "Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce".

Jego podstawowym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego i ochrona przed suszą. Program jest odpowiedzią na potrzebę łagodzenia ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych, tj. zagrożenia powodzią oraz niedobór wody spowodowany suszą, a realizacja jego zadań przyczyni się do przeciwdziałania zmianom klimatu.

Realizacja celu głównego wpłynie również na osiągnięcie celów szczegółowych, które zakładają wykonanie projektów inwestycyjnych, zmierzających do wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej, przeciwdziałania skutkom suszy oraz zwiększenia produkcji "zielonej energii". Planuje się m.in. budowę lub przebudowę 20 zbiorników wodnych. Wśród inwestycji wskazanych do realizacji, na drugim miejscu znajduje się zbiornik Kąty - Myscowa na rzece Wisłoce, a na czternastym - suchy zbiornik na rzece Młynówka w Trzcinicy.

Zarząd Powiatu w Jaśle poparł stanowisko Ministra Infrastruktury i wyraził wdzięczność za umieszczenie na czołowym miejscu wśród zadań inwestycyjnych budowy zbiornika Kąty - Myscowa na rzece Wisłoce, a także za przeznaczenie kwoty, uwzględnionej w harmonogramie finansowym, na ten cel.

Zarząd zdecydował także o zgłoszeniu uwag do programu, które dościślają m.in. kwestię odszkodowań i wykupu gruntów przed realizacją robót budowlanych na zbiorniku Kąty-Myscowa, korektę nazwy inwestycji, czy zabezpieczenie środków na realizację zadania w 2023 roku.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.