Przewodniczący Rady Gminy Krempna Wiesław Kmiecik zwołał na 29 maja 2020 r. XIII nadzwyczajną sesję gminnego samorządu. Początek obrad o godz. 10:00 w sali Urzędu Gminy w Krempnej.
Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przedstawienie porządku obrad.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2020.

Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2020 – 2025.

Zakończenie sesji.