Promowanie atrakcji przyrodniczych i kulturalnych pogranicza oraz poprawienie infrastruktury turystycznej w Foluszu - to główne założenia projektu polsko - słowackiego, ubiegającego się o pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Radni powiatowi w Jaśle zdecydowali o przystąpieniu do realizacji i zabezpieczenia finansowego na realizację projektu pt. „Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Svidnik”. Jest to projekt partnerski Powiatu Jasielskiego i Miasta Svidnik na Słowacji, przy udziale Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.

Efektem jego realizacji będzie utworzenie w Foluszu infrastruktury zapewniającej uzupełnienie transgranicznych szlaków, poprzez przebudowę istniejącego budynku gospodarczego do pełnienia funkcji kompleksowego zaplecza sanitarnego oraz pomieszczeń magazynowych dla turystów i uczestników wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Projekt obejmuje również warsztaty rzemiosła, turystykę pieszą i muzealną, promującą atrakcje przyrodnicze i kulturalne pogranicza oraz transgraniczny folklor m.in. poprzez organizację występów regionalnych zespołów pieśni i tańca.

Wartość projektu to 70 tysięcy euro. Przy czym przewiduje się dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 220 840 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 12 990,61 zł, zaś wkład własny powiatu wyniesie 75 345,39 zł.

Projekt ten będzie realizowany pod warunkiem uzyskania pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014 – 2020.