Gmina Tarnowiec otrzymała 75 tysięcy złotych dofinansowania w ramach programu „Zdalna szkoła”.
Ogłoszono wyniki II tury Programu „Zdalna szkoła+”. Gmina Tarnowiec otrzymała kolejne dofinansowanie na zakup sprzętu informatycznego dla szkół i uczniów, wspomagającego organizację nauki zdalnej.

W związku z ponownym naborem wniosków prowadzonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu „Zdalna szkoła+”, Gmina Tarnowiec złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania i uzyskał je w wysokości 75 tysięcy złotych w formie bezzwrotnej dotacji.

Dzięki wsparciu finansowemu do szkół trafi nowoczesny sprzęt. Zasada jest taka sama jak przy pierwszym etapie - sprzęt kupuje gmina i wypożycza go uczniom lub nauczycielom, którzy najbardziej go potrzebują.