Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników do wzięcia udziału w pierwszej edycji konkursu na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym - „Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję”.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (minimum pięć, maksimum kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą w gospodarstwie rolnym, a także popularyzującej wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Pracę konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 24:00 na e-maila: rymowanka(at)krus.gov.pl. W temacie należy wpisać: konkurs na rymowankę – imię i nazwisko dziecka.

Rymowankę do udziału w konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

20 laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości około 300 złotych.

KRUS zaprasza również uczestników do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi opracowanymi dla dzieci, znajdującymi się pod linkiem:https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zaproszenie-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-terenow-wiejskich-do-zapoznania-sie-z-materialami-edukacyj/
Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu.