W powiecie jasielskim remontowane są trzy mosty - w Desznicy oraz dwa w Cieklinie.
Trwa rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała. W Desznicy rozbudowywana jest droga, a także trwa rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez potok Ryj. Nowy most będzie posiadał klasę nośności B, to jest 40 ton. Powstaną dojazdy do mostu oraz umocniona zostanie skarpa i dno potoku.


Droga krzyżuje się z drogą powiatową Desznica - Jaworze i zostanie dostosowana wysokościowo do rozbudowanej nowej nawierzchni jezdni drogi Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała.


Zakończyły się już roboty nad przebudową jednego odcinka drogi. Wyremontowany odcinek w lesie umożliwi przejazd do Kotani. Natomiast dalsza droga do Świątkowej Wielkiej wymaga generalnego remontu.


Natomiast w Ceklinie trwa rozbiórka istniejących i budowa dwóch nowych mostów na potoku Bednarka w ciągu drogi powiatowej Trzcinica – Osobnica – Cieklin oraz w ciągu drogi powiatowej Cieklin – Wola Cieklińska.


Obydwa mosty, choć zlokalizowane w ciągu różnych dróg powiatowych, znajdują się w ciągu jednego, naturalnego ciągu prowadzącego ruch na kierunku północ – południe, pomiędzy głównymi szlakami powiatu jasielskiego – drogą krajową nr 28 i drogą wojewódzką nr 993.