Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie otrzymał dofinansowanie 6 700 złotych w ramach programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach priorytetu 1 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 700 złotych. Dotacja ministerialna otrzymana przez GOKiCz w Skołyszynie pozwoli w 2020 roku na wzbogacenie księgozbioru o ciekawe nowości wydawnicze dla różnych grup czytelników.

Priorytet 1 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” został stworzony z myślą o wzmocnieniu aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacji zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Celem priorytetu, realizowanego w ramach programu wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, publikacji nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.