75 procent absolwentów jasielskich szkół ponadpodstawowych zdało w tym roku maturę.
To bardzo dobry wynik, dający miejsce w czołówce szkół w województwie podkarpackim.

W sumie do egzaminu maturalnego w Jaśle przystąpiło 830 absolwentów, w tym w liceach ogólnokształcących 456, a w technikach 374. W jasielskich liceach maturę zdało 83 procent osób przystępujących do egzaminu, w technikach - 66 procent.

Maturzyści obowiązkowo zdawali w części ustnej język polski oraz język obcy nowożytny, w części pisemnej - język polski, matematykę, jeden język obcy oraz wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym.