Muzeum Regionalne w Jaśle czynne będzie dla zwiedzających tylko do 5 czerwca 2020 roku. Placówka zostanie rozbudowana. Przebudowa muzeum potrwa do listopada 2021 roku.
To ostatnia szansa na zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Jaśle w dotychczasowych warunkach. Instytucja będzie rozbudowana, a jej skarby na nowo odkryte Jasielskie muzeum 25 maja br. podpisało umowę na dofinansowanie realizacji projektu „Ukryte skarby Muzeum Regionalnego w Jaśle”. W ramach zadania, którego koszt wynosi ponad 4,1 mln zł (dofinansowanie blisko 3 mln zł), istniejący budynek zostanie przebudowany i rozbudowany, tak by mógł udostępnić większość swoich cennych zbiorów, które do tej pory z powodu braku miejsca pozostawały w magazynach.

- Część południowa zostanie nadbudowana, a to pozwoli na stworzenie na ostatniej kondygnacji bardzo dużej sali ekspozycyjnej. Poza tym na pierwszym piętrze powstanie kolejna sala ekspozycyjna, kupimy nowe gabloty, ścianki, tak by w jak najlepszy sposób pokazać nasze niezwykle ciekawe eksponaty. Dodatkowo ekspozycje stałe zostaną przebudowane i uzupełnione multimediami - tłumaczy dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle Mariusz Świątek. - Warto zaznaczyć, że budynek po przebudowie będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zostanie zwiększony poziom zabezpieczeń - dodaje dyrektor.
Przebudowane zostaną także instalacje energetyczne i centralnego ogrzewania, a to przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacji.

Przebudowa muzeum trwać będzie do listopada 2021 roku. W tym czasie instytucja funkcjonować będzie w budynku znajdującym się przy ul. Wincentego Pola 41 (obecna siedziba PCK Jasło). Numery telefonów pozostaną bez zmian.

Tymczasem w związku z koniecznością zabezpieczenia eksponatów i przygotowania budynku do prowadzenia prac budowlanych, Muzeum Regionalne w Jaśle przy ul. Kadyiego czynne będzie dla zwiedzających tylko do 5 czerwca br.


Inwestycja przebudowy muzeum realizowana będzie dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura. Wartość ogółem zadania: 4 181 492,00 zł, dofinansowanie: 2 986 848,96 zł, wkład własny: 1 194 643,04 zł. Termin realizacji: 4.05.2020 r. - 30.11.2021 r.