17 sierpnia 2020 r. w jedenastu parafiach diecezji rzeszowskiej nastąpiły zmiany proboszczów. Wcześniej, 1 sierpnia, biskup rzeszowski erygował dwie nowe parafie i mianował ich pierwszych proboszczów.
Zmiany na urzędach proboszczów, ogłoszone 25 czerwca br., dotyczą także parafii w powiecie jasielskim.
Urząd proboszcza w Bieździedzy objął ks. Zbigniew Preizner (dotychczas proboszcz parafii w Polanach), w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Jaśle – ks. Władysław Depa (dotychczas proboszcz parafii w Bieździedzy), w Kątach – ks. Krzysztof Hyziak (dotychczas wikariusz w Górnie) oraz w Polanach – ks. Jan Kraus (dotychczas wikariusz parafii farnej w Ropczycach).

Kościół Świętej Trójcy w Bieździedzy. Fot. Bogdan Hućko

Dotychczasowy proboszcz parafii w Kątach ks. Stanisław Grzyb objął parafię w Czudcu. Natomiast dotychczasowy wikariusz parafii w Święcanach ks. Gabriel Tendelski został proboszczem w Gwoźnicy Górnej. Ponadto dotychczasowy proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Jaśle ks. Ryszard Miśniak jest proboszczem parafii św. Urszuli w Ropczycach.

Kościół Miłosierdzia Bożego w Jaśle. fot. archiwum

Pozostałe zmiany proboszczów w diecezji rzeszowskiej: w Cmolasie – ks. Marek Kędzior (dotychczas proboszcz parafii pw. św. Urszuli w Ropczycach), w Krygu – ks. Marek Miarecki (dotychczas wikariusz w Krygu), w parafii św. Jana Pawła II w Rzeszowie – ks. Łukasz Chmielewski (dotychczas wikariusz parafii farnej w Rzeszowie) i w parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie – ks. Michał Bator (dotychczas proboszcz parafii w Cmolasie).

Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Polanach. fot. archiwum

1 sierpnia 2020 r., biskup rzeszowski Jan Wątroba erygował dwie nowe parafie i zamianował ich proboszczów. W Kamieniu powstała parafia pw. Matki Bożej Królowej Świata. Terytorium parafii zostało wydzielone z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamieniu. Funkcję kościoła parafialnego pełni dotychczasowa kaplica dojazdowa parafii w Kamieniu. Pierwszym proboszczem parafii został ks. Wacław Stokłosa, wcześniej wikariusz parafii św. Andrzeja Boboli w Gorlicach.
W Rzeszowie powstała parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia. Terytorium parafii zostało wydzielone z rzeszowskich parafii: bł Karoliny Kózki, św. Mikołaja i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Funkcję kościoła parafialnego pełni dotychczasowa kaplica dojazdowa parafii św. Mikołaja. Pierwszym proboszczem parafii został ks. Paweł Samborski, wcześniej wikariusz parafii bł. Karoliny Kózki w Rzeszowie.

Księża wikariusze obejmą nowe placówki 22 sierpnia.