Do szkół w gminie Osiek Jasielski trafił sprzęt komputerowy o wartości 55 tysięcy złotych.
Wójt Gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski przekazał dyrektorom szkół 20 laptopów ASUS VivoBook wraz z pakietem office oraz oprogramowaniem antywirusowym, a także 2 tablety Samsung Galaxy Tab A 80.

Sprzęt został zakupiony dzięki pozyskanym pieniądzom z programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2015-2020 – projekt grantowy „Zdalna Szkoła+”.

Gmina Osiek Jasielski przystąpiła do projektu realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - projektu grantowego Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Został sfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zdalna Szkoła + była kontynuacją poprzedniego wsparcia dla samorządów na zakup wyposażenia służącego do zdalnej nauki. Dofinansowanie było kierowane do gmin na zakup sprzętu dla szkół i użyczenie go najbardziej potrzebującym uczniom z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci. Sprzęt mógł trafić również do nauczycieli. Traktowane to było jako wyrównywanie szans w dostępie do zdalnej edukacji dla wszystkich uczniów. W sumie podczas pandemii koronawirusa z programu Polska Cyfrowa przeznaczono na ten cel prawie 370 milionów złotych.

Złożony przez Gminę Osiek Jasielski wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu Zdalna Szkoła + został zweryfikowany pozytywnie. Przyznana kwota była uzależniona od liczby rodzin wielodzietnych mieszkających w gminie oraz korzystających z gminnego wsparcia. Gminie Osiek Jasielski został przyznany grant w wysokości 55 tysięcy złotych, za które zostało kupionych 20 laptopów ASUS VivoBook wraz z pakietem office oraz oprogramowaniem antywirusowym, a także 2 tablety Samsung Galaxy Tab A 80.