95 osób na Podkarpaciu pobiera z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat.
Jak informuje Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca na Podkarpaciu 99 świadczeń honorowych. W maju 2019 roku to świadczenie w naszym regionie otrzymywało 83 osoby. Wynika z tego, że mamy więcej osób, które ukończyły sto i więcej lat.

Aktualnie Oddział ZUS w Rzeszowie wypłaca świadczenia honorowe 55 osobom. najstarszym świadczeniobiorcą jest kobieta z Przeworska urodzona w 1915 r.

Natomiast z Oddziału ZUS w Jaśle świadczenia honorowe otrzymuje 40 osób. Najstarszym jest mężczyzna urodzony w 1911 roku, mieszkaniec powiatu krośnieńskiego.
Dla porównania - według stanu na 14 maja 2019 roku - takich osób podlegających jasielskiemu ZUS było 28. Wynika z tego zestawienia, że przybyło 22 stulatków.