Nawet pół miliona złotych z ZUS może otrzymać przedsiębiorca, który podejmie działania zmierzające do poprawy warunków pracy.
Dzisiaj, 25 sierpnia, dyżur telefoniczny ekspertów z Oddziału ZUS w Jaśle. Pracownicy będą udzielać informacji w godz. 9:00 - 11:00 pod numerem telefonu 13 44 379 17.

Jak informuje Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie podkarpackim, program adresowany jest do wszystkich firm, a poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość przedsiębiorstwa. Jakie są warunki udziału w konkursie, jakie dokumenty trzeba złożyć? Eksperci Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle wyjaśnią to podczas dyżuru telefonicznego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek. Celem konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Na otrzymanie dotacji mają szansę pracodawcy, którzy m.in. nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, nie zalegają z opłacaniem podatków, nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

50 mln zł tyle wynosi łączna kwota jaką ZUS przeznaczy na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2021 r. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2020 r.

Przedsiębiorco! Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania z ZUS, poznać możliwości i warunki udziału w konkursie zapraszamy na dyżur telefoniczny ekspertów z Oddziału ZUS w Jaśle. Pracownicy będą udzielać informacji 25 sierpnia 2020 r. w godz. 9:00 - 11:00 pod numerem telefonu 13 44 379 17.

Ponadto więcej informacji oraz dokumenty dotyczące konkursu, znaleźć można na stronie internetowej: https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2020.01