Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle w ramach programu „Partnerstwo dla książki” uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację szkoleń i warsztatów dla bibliotekarzy z powiatu jasielskiego.
BiblioMOCNI w proMOCji! - to projekt zakładający udział w szkoleniach i warsztatach bibliotekarzy z bibliotek publicznych powiatu jasielskiego. - Bibliotekarze dzięki udziałowi w projekcie poszerzą zakres wiedzy merytorycznej, nabędą nowe umiejętności oraz poznają dobre praktyki na płaszczyźnie promocji działań wokół książki i biblioteki oraz kultury i życia społecznego. Domeną projektu będzie także możliwość poznania oraz wzajemnej integracji środowiska bibliotekarskiego. Projektowe wydarzenia będą odbywać się online lub stacjonarnie. Chcemy stworzyć bibliotekarzom z powiatu jasielskiego szansę do rozwoju, nabycia nowych umiejętności i możliwości przeobrażeń, które wykorzystają w pracy z czytelnikiem poprzez m.in. naukę atrakcyjnej prezentacji treści z wykorzystaniem grafiki literniczej, wiedzę na temat tego, jak badać potrzeby czytelników oraz budować własne zasoby - informuje Anna Filip z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

Współorganizatorem projektu jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle.

Patronat medialny nad projektem objęły: Polskie Radio Rzeszów, Radio Trendy, TVP Rzeszów, Telewizja Obiektyw, Telewizja Jasło.