Przekazano do użytkowania oddaną po kapitalnym remoncie drogę powiatową w Zawadce Osieckiej.
W piątek (28 października) po kapitalnym remoncie oddano do użytkowania drogę powiatową w Zawadce Osieckiej. Ma ona nie tylko normatywne wymiary i nową nawierzchnię, ale wzdłuż niej wybudowano także ścieżkę rowerową.

Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych Dobrynia - Zawadka Osiecka - Załęże i Dębowiec - Załęże - Osiek Jasielski w miejscowościach Zawadka Osiecka i Osiek Jasielski" obejmowało przebudowę dróg w Zawadce Osieckiej i Osieku Jasielskim.

W Zawadce Osieckiej przebudowano blisko 900 m drogi powiatowej od mostu w Markuszce w kierunku "centrum" miejscowości. Jezdnię poszerzono i ułożono nową warstwę asfaltu. Udało się także odseparować ruch kołowy od pieszego, dzięki wybudowaniu wzdłuż całego przebudowywanego odcinka ciągu pieszo - rowerowego, o szerokości 2,5 m. Poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników drogi.
Również w tym celu wybudowano kolejne 500 m chodnika, wzdłuż drogi powiatowej Nr 1881R w Osieku Jasielskim. Wartość inwestycji to ponad 2,4 mln zł, przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1,3 mln zł i dotacji z Gminy Osiek Jasielski w kwocie 250 tys. zł. Pozostałe środki to wkład własny powiatu.

droga w Zawadce Osieckiej

Starosta Jasielski Adam Pawluś podziękował za otrzymane wsparcie: - Bez rządowych środków nie byłoby tych inwestycji. Samorządowy fundusz drogowy zainicjował przed laty Bogdan Rzońca, który był przewodniczącym Komisji Infrastruktury w polskim Sejmie. Obecnie ten fundusz nazywa się Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że otrzymaliśmy te środki.
Odczytał również list, który na tę okoliczność wystosowała Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.

W uroczystym przekazaniu do użytkowania drogi, która łączy ze sobą trzy miejscowości: Załęże, Zawadkę Osiecką i Osiek Jasielski, wzięli udział: Alicja Zając - Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Adam Pawluś - Starosta Jasielski, członkowie Zarządu Powiatu: Ryszard Lisowski i Grzegorz Pers, radni powiatowi: Irena Baciak - Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Sławomir Madejczyk - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, Mateusz Lechwar - Dyrektor Biura Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Andrzej Stachurski - Wójt Gminy Osiek Jasielski, Piotr Wojdacz - Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski, radni gminni: Henryka Gumienna, Tadeusz Gumienny i Kazimierz Wygonik, Janusz Pacher - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, Katarzyna Kaszowicz -Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, Zbigniew Abratowski - Inspektor nadzoru Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, Ewa Dubiel - Naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle, przedstawiciele wykonawcy - Adam Matuszewski i Zbigniew Brączyk oraz księża i mieszkańcy Zawadki Osieckiej.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.