Gmina Skołyszyn wyremontowała drogi w kilku miejscowościach z własnych pieniędzy.
Zakończyły się prace przy remontach dróg gminnych. Nową nawierzchnię bitumiczną mają drogi w Bączalu Dolnym, Bączalu Górnym, Harklowej, Kunowej, Lipnicy Górnej, Lisowie, Przysiekach, Siedliskach Sławęcińskich i Święcanach.


Remonty zostały w całości sfinansowane z budżetu Gminy Skołyszyn. Łączny koszt wyniósł 1 206 178,63 zł.


Gmina Skołyszyn oczekuje na decyzję w sprawie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych trzech zakończonych remontów na drodze w Lisowie (droga dojazdowa w kierunku firmy Vortumnus), Przysiekach (tzw. Równie) oraz w Harklowej (Gancarzówka).