Oddany został do użytku wyremontowany 782 - metrowy odcinek drogi powiatowej Siepietnica - Święcany - Lisów. Koszt inwestycji to 1 695 865 złotych.
Rozbudowa drogi została dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych (1 187 105 zł), Powiat Jasielski przeznaczył 308 760 zł, a Gmina Skołyszyn 200 tysięcy złotych. Wykonawcą była firma Strabag z Pruszkowa.

782 - metrowy odcinek drogi otrzymał nową nawierzchnię i system odwodnienia (rowy). Jezdnia jest szeroka na 5,5 m, a pobocza zostały poszerzone do 1 metra.


Starosta jasielski Adam Pawluś podziękował rządowi RP, który był reprezentowany przez Martę Jakowską, zastępcę dyrektora Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, za wsparcie tej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle Anna Nigborowicz, podziękowała zarządowi powiatu oraz radnym za realizację tego zadania oraz zaznaczyła, że ta droga będzie stanowić objazd w czasie planowanej przebudowy drogi powiatowej od Siepietnicy do centrum Święcan.


Drogę poświęcił proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lisowie- ksiądz Bogdan Kloc.