Wszystkie szkoły i przedszkola prowadzone przez Miasto Jasło rozpoczęły nowy rok szkolny w tradycyjny sposób, czyli z nauką w trybie stacjonarnym.
W roku szkolnym 2020/21 w przedszkolach miejskich rozpoczęło naukę 1023 przedszkolaków, a w szkołach podstawowych 2993 uczniów.


- Dyrektorzy, dostosowując się do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w zależności od warunków lokalowych oraz liczby uczniów danej placówki (szkoła, przedszkole) samodzielnie podejmują decyzję, co do organizacji pracy w warunkach epidemii - poinformowała Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle.

W żadnej z placówek nie podjęto decyzji o konieczności noszenia maseczek czy przyłbic przez uczniów w czasie zajęć. Taki obowiązek, jednak tylko w czasie przerw międzylekcyjnych i w trakcie przebywania w przestrzeniach wspólnych, przyjęły 4 placówki: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4 i ZSM nr 2.

Dwie placówki zdecydowały się na dokonywanie pomiaru temperatury, bezpośrednio po wejściu dzieci do szkoły. Są to: SP nr 1 oraz PM nr 12 w ZSM nr 1. Dodatkowo w każdej sali lekcyjnej zapewnione będą płyny dezynfekcyjne. Poza tym szkoły postarają się ograniczyć przemieszczanie uczniów między salami – jednakże w razie konieczności będzie to dopuszczalne.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków nauki w nowym roku szkolnym, zawarte zostały w regulaminach poszczególnych placówek, a te zamieszczone są na stronach internetowych szkół i przedszkoli. Dodatkowo bieżące informacje, przekazywane są również rodzicom i opiekunom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.