4,1 mln złotych przeznaczył w tym roku samorząd województwa podkarpackiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane ratujące zabytki. Do powiatu jasielskiego trafi 130 tysięcy złotych. Otrzyma je pięć parafii rzymskokatolickich.
Podczas briefingu prasowego wicemarszałek województwa Piotr Pilch mówił, jak pieniądze te wspomogą ochronę dziedzictwa kulturowego na Podkarpaciu.
Dotacje celowe mogą być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Wicemarszałek Piotr Pilch powiedział, że warto inwestować w zabytki.

Kościół św. Doroty w Harklowej. Fot. Bogdan Hućko

- Z całego programu jesteśmy niezmiernie zadowoleni, bo wsparcie naszego regionu w zakresie poprawy infrastruktury zabytkowej i turystycznej jest bardzo ważne. Obiekty te są istotnymi punktami na mapie turystycznej Podkarpacia, są wśród nich miejsca pielgrzymkowe, gdzie przybywa dużo osób. Poprzez naszą działalność podnosimy atrakcyjność województwa podkarpackiego – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch.

Kościół św. Katarzyny w Sławęcinie. Fot. Bogdan Hućko

W 2020 roku samorząd województwa przeznaczył na ten cel 4,1 mln złotych. Dofinansowanie trafi do kościelnych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, które są właścicielami bądź posiadaczami obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Ostateczną decyzję w tej sprawie podjął sejmik 29 czerwca 2020 roku.

Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu. Fot. Bogdan Hućko

W ramach naboru wpłynęły 253 wnioski. 190 z nich złożyły parafie, klasztory, zakony, zgromadzenia i inne kościelne osoby prawne, 33 wnioski złożyły jednostki samorządu terytorialnego, a 19 wpłynęło od organizacji pozarządowych. 11 złożyły osoby fizyczne. Dofinansowaniem objęto w sumie 104 wnioski.

Kaplica cmentarna w Nowym Żmigrodzie. Fot. Bogdan Hućko

Wysokość dotacji, o którą mogli starać się wnioskodawcy: przy zabytku nieruchomym to kwota od 10 tys. zł do 300 tys. zł, natomiast przy zabytku ruchomym kwoty od 5 tys. do 50 tysięcy złotych. Pieniądze trafiły do wszystkich podkarpackich powiatów.

W powiecie jasielskim dotacją objęto pięć parafii rzymskokatolickich. W sumie samorząd województwa przeznaczył na ratowanie zabytków w naszym powiecie 130 tysięcy złotych.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Niepokalanej w Desznicy otrzyma 40 tysięcy złotych na ratowanie ołtarza głównego w drewnianej XVIII-wiecznej cerkwi w Świątkowej Wielkiej, obecnie kościele rzymskokatolickim.

20 tysięcy złotych trafi do Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dębowcu z przeznaczeniem na polichromię w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła.

Natomiast 30 tysięcy złotych otrzyma Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty w Harklowej na renowację ołtarza św. Barbary w kościele parafialnym.

Kwotą 25 tysięcy złotych samorząd województwa wsparł Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie na wyposażenie kaplicy cmentarnej.

Ponadto Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Sławęcinie otrzyma 15 tysięcy złotych z przeznaczeniem na polichromię ołtarza w kościele parafialnym.