Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 uczniowie wracają do szkół. Po długiej przerwie, w pobliżu placówek oświatowo - wychowawczych, należy spodziewać się zwiększonego natężenia ruchu kołowego i pieszego.
Policjanci ruchu drogowego już od kilku tygodni przygotowują się do powrotu dzieci i młodzieży do szkół. W ostatnich tygodniach wakacji funkcjonariusze sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.

W pierwszych dniach nauki policyjne patrole, pełniące służbę w rejonach szkół, będą zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Będą przypominać kierującym pojazdami o zachowaniu szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych oraz w obserwowaniu drogi i jej otoczenia. Mundurowi zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.

Dodatkowo firma Screen Network S.A., na swoich ekranach LED rozmieszczonych w całym kraju, emitować będzie spot „Bezpieczna droga do szkoły”.

Rodzicu, opiekunie:
- dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład,
- zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących pojazdami,
- ucz i przypominaj zasady prawidłowego poruszania się po drodze.

Kierowco:
- w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami,
- wysadzaj dziecko z samochodu od strony chodnika lub pobocza,
- zachowaj ostrożność w pobliżu szkół i placówek oświatowych, a szczególnie przed przejściem dla pieszych.

Nauczycielu:
- pokaż dzieciom bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego,
- ucz dzieci świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym.