Podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Jaśle mł. bryg. Piotra Śmietanę.
Szef podkarpackich strażaków powołał także na stanowiska zastępców komendantów powiatowych PSP: w Jaśle – mł. bryg. Jarosława Lulę oraz w Jarosławiu – st. kpt. Pawła Szkołę.

Uroczystość odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Akty powołania wręczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec. W uroczystości uczestniczył także komendant powiatowy PSP w Jarosławiu bryg. Krzysztof Kowal.

Stoją od lewej: mł. bryg. Jarosław Lula, nadbryg. Andrzej Babiec i mł. bryg. Piotr Śmietana. Fot. bryg. Marcin Betleja/ KW PSP w Rzeszowie


Młodszy brygadier Piotr Śmietana jest absolwentem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od sierpnia 2019 roku był zastępcą komendanta powiatowego PSP w Jaśle. Wcześniej był dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.