40. rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” uroczyście obchodzono w Jaśle.
Wczoraj, 31 sierpnia, Jasło świętowało 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i utworzenia NSZZ „Solidarność”. Z tej okazji przy I Liceum Ogólnokształcącym im. króla Stanisława Leszczyńskiego otwarto okolicznościową wystawę zdjęć autorstwa Jerzego Polaka poświęconej „Solidarności”. Na ekspozycji znalazło się wiele zdjęć archiwalnych jasielskich działaczy z tamtych lat. Natomiast po mszy świętej odsłonięto okolicznościową tablicę na ścianie kościoła św. Stanisława - Biskupa i Męczennika.

Wystawę otworzył starosta jasielski Adam Pawluś wraz z senator Alicją Zając, posłanką Marią Kurowską, zastępcą przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ Solidarność Pawłem Pietruszą i prezesem Zarządu Stowarzyszenia Solidarni w Jaśle Kazimierzem Rozenbeigerem.


Starosta, jako były działacz antykomunistyczny, przypomniał zebranym, co w tym czasie łączyło walczących. - Działalność opozycyjna obejmowała wszystkie środowiska, wszystkich nas łączyła wiara w odzyskanie niepodległości. Naszym patronem jest współczesny męczennik – kapelan „Solidarności” ksiądz Jerzy Popiełuszko bestialsko torturowany i zamordowany – mówił Adam Pawluś.


Starosta zwrócił także uwagę na ogromną rolę naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, którego przesłanie wzmacniało poczucie wspólnoty środowisk „Solidarności” i wyznaczało im drogę, którą należy podążać. Przypomniał słynne przemówienie Ojca Świętego wygłoszone w 12 czerwca 1987 roku w Gdańsku, podczas trzeciej pielgrzymki do Polski: - „Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu, jedni przeciwko drugim”.
- Te myśli Jana Pawła II zawsze pozostaną aktualne i powinny być drogowskazem dla każdego kolejnego pokolenia Polaków, tak aby umiało zadbać o dobro swojej Ojczyzny, wzmacniać jej suwerenność i stawiać czoła wszelkim zagrożeniom, jakie może przynieść przyszłość - podkreślał starosta.


W kościele pw. św. Stanisława BM została odprawiona msza św., której przewodniczył ks. prof. dr hab. Piotr Steczkowski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. W koncelebrze uczestniczyli ks. prałat Zbigniew Irzyk, ks. dr Stanisław Marczak, ks. Tadeusz Paszek, ks. Tadeusza Gąsiorowski, ks. Jan Gibała, o. Artur Zajchowski, ks. Maciej Nowicki i ks. Daniel Midura.


- Związek Zawodowy Solidarność nie był związkiem branżowym, ale obejmował wszystkich. Był odzwierciedleniem rzeczywistości swojej nazwy. Idea Solidarności narodziła się nie tylko w umysłach, ale praktycznym boju. Z Polski rozbiegła się na cały świat stając się niejako wyróżnikiem naszej ojczyzny. Zapaliła światło, które okazało się rozległe jak światło gwiazd i już nigdy nie zgasło– powiedział w homilii ks. Piotr Steczkowski. - Najgłębszym sensem wydarzeń sierpnia 1980 roku była przede wszystkim walka o godność osoby ludzkiej: rolnika, robotnika, rzemieślnika. Chodziło także o wolność wyznania religii i wiary – podkreślił duchowny.


Po mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli przed świątynię, gdzie ks. Stanisław Marczak, były kapelan jasielskiej Solidarności, poświęcił tablicę upamiętniającą zaangażowanie duszpasterzy z kościoła św. Stanisława w działalność na rzecz NSZZ Solidarność.


- Kościół św. Stanisława BM był i pozostanie miejscem szczególnym dla „Solidarności”. Tu wznosiliśmy modły za ojczyznę. Tu, wspierani przez ofiarnych duszpasterzy, czerpaliśmy siły w służbie dla dobra Polski” - głosi napis na tablicy.


Odczytano listy okolicznościowe od wicewojewody podkarpackiego Jolanty Sawickiej i zastępcy przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Tadeusza Majchrowicza.


Na zakończenie uroczystości pod tablicą ks. Jerzego Popiełuszki złożono kwiaty i odśpiewano hymn „Solidarności”.


W uroczystościach wzięli udział m.in. senator Alicja Zając, poseł Maria Kurowska, starosta jasielski Adam Pawluś, burmistrz Jasła Ryszard Pabian, przedstawiciele jasielskiej „Solidarności” - wiceprzewodniczący Oddziału „Solidarności” w Jaśle Paweł Pietrusza i prezes Zarządu Stowarzyszenia Solidarni w Jaśle Kazimierz Rozenbeiger, wójtowie gmin: Jasło - Wojciech Piękoś i Nowy Żmigród - Grzegorz Bara, duchowni, działacze Solidarności, szefowie firm, instytucji, szkół, poczty sztandarowe, młodzież szkolna, oddziały „Strzelca” z Trzcinicy i Kołaczyc.


Współorganizatorami uroczystości byli: Starostwo Powiatowe w Jaśle, burmistrz Jasła, szefowie jasielskiej Solidarności, wójt Gminy Jasło, dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie Jan Gancarski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle Mariusz Świątek, Parafia Świętego Stanisława BM, dyrektor I LO w Jaśle Jacek Nawrocki, dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle Robert Niemiec, IPN oddział w Rzeszowie.