Dzisiaj, 1 września, w Zespole Szkół Spożywczych i Usługowych w Jaśle odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021, połączona z otwarciem i poświęceniem nowego boiska wielofunkcyjnego.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Sanktuarium Świętego Antoniego w Jaśle, której przewodniczył ojciec Paweł Sroka, gwardian klasztoru o.o. Franciszkanów.


W liście skierowanym do uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego starosta jasielski Adam Pawluś podkreślił, że być może nie będzie to rok najspokojniejszy, z uwagi na zagrożenie koronawirusem, ale przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa uda się kontynuować naukę w murach szkół. Apelował również do rodziców o odpowiedzialne podejście.


- Zwracam się szczególnie do rodziców uczniów o bardzo odpowiedzialne podejście do istniejącej sytuacji epidemiologicznej. Apeluję o to, aby nie posyłać do szkoły dzieci w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów takich jak gorączka, czy kaszel lub innych mogących świadczyć o chorobie. Tylko współpraca i odpowiedzialność może zapobiec rozwojowi epidemii - podkreślił Adam Pawluś.


W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski, naukę podejmie 5 107 uczniów, w tym 846 w klasach maturalnych i 1046 w klasach pierwszych.


Starosta powiedział, że uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego nieprzypadkowo odbywa się w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych. - W dniu dzisiejszym jest uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych, ponieważ to właśnie jej uczniowie w tym roku szkolnym po raz pierwszy będą mogli odbywać zajęcia z wychowania fizycznego na nowym obiekcie sportowym. Nowo powstałe boisko wielofunkcyjne to jednocześnie dwa boiska do gry w siatkówkę (w kolorze błękitnym) i jedno do gry w piłkę ręczną (w kolorze zielonym), o syntetycznej powierzchni. Boisko jest ogrodzone i oświetlone, wykonany jest także chodnik. Koszt wykonania tej inwestycji to 498 202,87 zł. Mam nadzieje, że będzie służyło ono pogłębieniu sprawności fizycznej oraz będzie miejscem wspaniałej, przyjacielskiej rywalizacji – mówił starosta.


Nowo powstałe boisko wielofunkcyjne (dwa do gry w siatkówkę oraz jedno do gry w piłkę ręczną i do gry w koszykówkę) o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej ma wymiary: 38 x 22 m. Płyta boiska jest nawierzchnią przepuszczalną. Wykonany został również drenaż oraz chodnik z kostki brukowej. Koszt realizacji inwestycji wyniósł: 498.202,87 zł, w całości sfinansowany ze środków własnych Powiatu Jasielskiego. Wykonawcą inwestycji była Firma Bud-Mat – Lucyna Matyja.


Starosta Adam Pawluś podkreślił, że realizowane i planowane są kolejne przebudowy boisk sportowych przy szkołach. Obecnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego prac termomodernizacyjnych dla pięciu placówek edukacyjnych z powiatu jasielskiego na ponad 16,5 mln zł.

W uroczystym otwarciu i poświęceniu boiska, którego dokonał ojciec gwardian Paweł Sroka, uczestniczyli: w imieniu europosła Bogdana Rzońcy - Kamila Cholewiak – Kiczek, przewodniczący Rady Gminy Nowy Żmigród Henryk Strzelec, naczelnik Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Jaśle Ewa Dubiel, inspektor nadzoru Starostwa Powiatowego w Jaśle Ryszard Żygłowicz, projektant Jakub Czarnecki, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Jasielski, delegacje młodzieży szkolnej wraz z nauczycielami oraz szkolne poczty sztandarowe.