Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle w ramach programu „Dzieci Kapitana Nemo” – 2020 uzyskała dofinansowanie przez Fundację BGK na realizację projektu „Jak Jan Szczepanik ubarwił świat?” od września do października br.
- Celem projektu jest popularyzacja osoby Jana Szczepanika – technika, wynalazcy, nauczyciela, zwanego „polskim Edisonem” ze względu na wszechstronność zainteresowań i związanego z Jasłem poprzez fakt nauki w miejskim gimnazjum. Jego główne zainteresowania dotyczyły fotografii oraz tkactwa. Opatentował wiele wynalazków, które przyczyniły się do rozwoju m.in. barwnej fotografii, telewizji, filmu kolorowego i dźwiękowego oraz telekomunikacji. Dzięki realizacji projektu i promocji osoby wynalazcy, zaktywizujemy uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII we współpracy z otoczeniem do uczestnictwa w inicjatywach rozwijających ich zdolności manualne, postawy twórcze i naturalną ciekawości świata w dziedzinie technologiczno-kulturalnej oraz stworzymy młodzieży szansę do poznania postaci, która swoimi dokonaniami zasłynęła w kraju oraz zagranicą, przysłużyła się do rozwoju i może być inspiracją dla pokoleń Polaków - informuje Anna Filip z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

W programie: warsztaty fotograficzne, wiedzy filmowej i animacji poklatkowej oraz literacko-artystyczne. W realizację projektu zaangażowani zostaną artyści: Paweł Kula, Aniela Lubieniecka oraz Marianna Oklejak.

Patronat medialny nad projektem objęły: Telewizja Jasło, Telewizja Obiektyw, Internetowa Telewizja Południe, Radio Trendy i Obiektyw Jasielski.
Partnerami projektu są Jasielski Dom Kultury i Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle.
Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Dzieci Kapitana Nemo” – 2020