Ze względu na przypadki zachorowań na Covid-19 zawieszone zostały zajęcia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bieździedzy oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym we Wróblowej.
U jednego z pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieździedzy stwierdzono zakażenie koronawirusem. Zajęcia zostały zawieszone na trzy dni do 4 września. O dalszym przebiegu kwarantanny zadecyduje Sanepid.

Dyrektor ZSP we Wróblowej zawiesił zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze również do 4 września. Zakażony wirusem jest jeden z nauczycieli, którzy uczestniczył w posiedzeniu rady pedagogicznej.
Szkoła poinformowała rodziców dzieci do lat ośmiu, że w związku z zawieszeniem zajęć w placówce przysługuje im zasiłek opiekuńczy.

Jak już informowaliśmy, zawieszone zostały także zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kołaczycach.