U jednego z pracowników Urzędu Miasta w Jaśle potwierdzono zakażenie koronawirusem.
Dzisiaj, 2 września, Urząd Miasta w Jaśle otrzymał informację o potwierdzeniu zakażenia Covid-19 u jednego z pracowników magistratu. Urząd zapewnia, że po informacji przekazanej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaśle, podjęto działania mające na celu zabezpieczenie zarówno klientów, jak i pracowników urzędu, przed ewentualnym rozprzestrzenianiem się wirusa.

- „Osoba zakażona przechodzi chorobę bezobjawowo i pozostaje w izolacji. Nie ma dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Nie jest pracownikiem bezpośrednio obsługującym klientów i miała ograniczony kontakt z innymi pracownikami. Ostatni raz w pracy była w piątek (28 sierpnia). Osoby, które miały z nią bezpośredni kontakt zostały powiadomione o tym fakcie i obecnie nie świadczą pracy w urzędzie” - zapewnia w oficjalnej informacji jasielski magistrat.

- „Urząd Miasta w Jaśle nieprzerwanie pracuje i obsługuje klientów przy wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń, które mogą prowadzić do wydłużenia czasu realizacji spraw, za co przepraszamy. W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, załatwianie spraw z urzędem elektronicznie za pośrednictwem ePUAP, poczty elektronicznej oraz telefonicznie, a także ograniczenie wizyt bezpośrednich do niezbędnego minimum. Ponadto, załatwiając sprawy w urzędzie, bardzo prosimy o stosowanie środków ochrony osobistej” - informuje UMJ.