Od dzisiaj, 3 września, zajęcia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym we Wróblowej odbywać się będą zdalnie.
Zakażony wirusem jest jeden z nauczycieli, którzy uczestniczył w posiedzeniu rady pedagogicznej. W związku z tym 1 września dyrektor ZSP we Wróblowej najpierw zawiesił zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze do 4 września.

W nowym zarządzeniu z 2 września, dyrektor szkoły we Wróblowej Wojciech Janiga poinformował, że zawieszone zajęcia będą „realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.