Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Stanisław Słowik, pochodzący ze Święcan, przeszedł na emeryturę.
Ks. Stanisław Słowik funkcję dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej pełnił przez ponad 28 lat. Z dniem 31 sierpnia, w siedemdziesiątym roku życia, przeszedł na emeryturę. Jego miejsce zajął ks. Piotr Potyrała, dotychczasowy od 2015 roku wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Od 1 września ks. Stanisław Słowik jest kapelanem w Klinicznym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II w Rzeszowie.

Ks. Stanisław Słowik 31 sierpnia 2020 r. podczas mszy św. w kościele farnym w Rzeszowie z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ Solidarność. Fot. Tomasz Nowak

Ks. Stanisław Słowik urodził się 8 lipca 1950 r. w Jaśle. Dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnych Święcanach. Po maturze w Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu w 1968 r. wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu. 15 czerwca 1974 r. w Jaśle przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa pomocniczego przemyskiego Stanisława Jakiela.

Przez 4 lata był wikariuszem w Grodzisku Dolnym. W latach 1978 – 1989 był wikariuszem parafii farnej w Rzeszowie. W 1989 r. został proboszczem parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Floriana w Rzeszowie (osiedle Załęże), gdzie był zaangażowany w budowę kościoła i zaplecza duszpasterskiego.

26 maja 1992 r. bp Kazimierz Górny mianował go dyrektorem nowo utworzonej Caritas Diecezji Rzeszowskiej (do 1996 r. funkcję tę łączył z zadaniami proboszcza). Kierował diecezjalną Caritas nieprzerwanie przez ponad 28 lat do 31 sierpnia 2020 r. Za wszechstronną działalność został uhonorowany licznymi nagrodami, m.in. w 2018 r. został odznaczony medalem „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, a w 2019 r. medalem „100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Jest Kapelanem Honorowym Ojca Świętego i kanonikiem Kapituły Katedralnej.