Przeprowadzony zostanie nabór do projektu pt. "Rozszerzenie Sieci Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło" w dniach od 5 do 13 stycznia 2023 roku.
Od 5 do 13 stycznia 2023 r. przeprowadzony zostanie nabór do projektu pt. "Rozszerzenie Sieci Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło". Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Do klubu mogą się zapisać seniorzy 60+ zamieszkujący na terenie gminy Jasło, którzy z uwagi na stan zdrowia, w tym niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego.

Będą mogli spędzić wolny czas m.in. poprzez działalność edukacyjną, ruchową, terapeutyczną, warsztaty artystyczno-malarskie, jedno i dwudniowe wyjazdy integracyjne do ciekawych miejsc; wyjazdy do filharmonii, kina, teatru, muzeum; wspólne obchodzenie świąt i wydarzeń okolicznościowych; dostęp książek i środków przekazu.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru i uczestnictwa w projekcie zawarte zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Rozszerzenie Sieci Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło", który jest dostępny do pobrania w załączniku oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Jasło ul. J. Słowackiego 4.

Wraz z regulaminem dostępny jest komplet dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty w formie papierowej będzie można również pobrać w Biurze Obsługi Klienta UG Jasło (parter) od 3 stycznia 2023 r. i na stronie samorzad.gov.pl

Dokumenty rekrutacyjne, w tym:
- Formularz zgłoszenia/rekrutacyjny
- Zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
- Oświadczenie w zakresie doświadczenia wielokrotnego wykluczenia

Dokumnety należy składać w terminie od 5 do 13 stycznia 2023 r. w Biurze Obsługi Klienta UG Jasło, przesłać listem na adres: Urząd Gminy Jasło, 38-200 Jasło, ul. J. Słowackiego 4 lub elektronicznie na adres mailowy gmina@gminajaslo.pl, przy czym wymagany jest podpis elektroniczny.

Planowane jest możliwość spotkania i złożenia dokumentów w siedzibach Klubów Seniora w następujących terminach:
Klub Seniora w Trzcinicy - Filia GBP w Trzcinicy - 10.01.2023 r. w godz. 10:00 - 12:00
Klub Seniora w Wolicy - Dom Ludowy - 10.01.2023 r. w godz. 12:15 - 14:15
Klub Seniora w Warzycach - Dom Ludowy - 11.01.2023 r. w godz. 9:00 - 11:00
Klub Seniora w Chrząstówce - Świetlica GOK - 11.01.2023 r. w godz. 11:15 - 13:15
Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na Facebook, Google News i Twitter

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.