W niedzielę, 6 września, w Warzycach odbędą się obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Uroczystość rozpocznie się o godz. 14 w Warzycach na Cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego (lasek), gdzie zostanie odprawiona msza święta za Ojczyznę i ofiary II wojny światowej. Pod pomnikiem pomordowanych zostaną złożone kwiaty.

Oprawę uroczystości zapewni Chór Laurenti z Warzyc i Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaśle z siedzibą w Brzyściu.

Organizatorami obchodów rocznicowych są: proboszcz parafii w Warzycach i wójt Gminy Jasło.