W Niepli odbyło się noworoczne posiedzenie gdzie Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP podsumował 2022 rok.
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP podsumował 2022 rok podczas noworocznego posiedzenia w Niepli. W spotkaniu wzięły udział delegacje członków OSP z wszystkich gminnych jednostek.

Wręczono order za zasługi dla pożarnictwa Powiatu Jasielskiego dla Kazimierza Janigi, Leszka Śliwy, Adama Rozmusa, Mateusza Błasika, ks. Wacława Rybki oraz ks. Henryka Magudy.

Zebranie swoją obecnością zaszczycili: Bogdan Rzońca - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Alicja Zając - Senator RP, Stanisław Święch - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Piotr Śmietana - Komendant Powiatowy PSP, Jan Szeląg - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle, Rafał Rutyna - Komendant Powiatowy PSP w Strzyżowie, ks. Wacław Rybka - Gminny Kapelan OSP, ks. Henryk Maguda - proboszcz parafii w Szebniach, Stanisław Pankiewicz - Wicestarosta Powiatu Jasielskiego, Bożena Macek-Lubaś - Radna Rady Powiatu Jasielskiego, Małgorzata Dubiel - Sekretarz Gminy Jasło, Józef Dziedzic - Przewodniczący Rady Gminy Jasło, Renata Brągiel - Radna Rady Gminy Jasło, Roman Owczarski - Leśniczy Leśnictwa Bierówka, przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle oraz KGW Niepla.

Jednostki OSP Gminy Jasło zrzeszają blisko 600 druhów. Na terenie Gminy Jasło powstało 279 zdarzeń w tym: pożarów 111, miejscowych zagrożeń 166 oraz 2 alarmy fałszywe.

W 2022 roku udało się pozyskać środki zewnętrzne:
- OSP Niepla w ramach dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zamontowała automat do bramy garażowej za kwotę ponad 8 000 zł, a OSP Bierówka zakupiła sprzęt ratowniczy za kwotę 6 000 zł,
- Jednostki, które posiadają Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, otrzymały dotację na zakup sprzętu i umundurowania: Niepla - 5 300 zł, Osobnica - 5 300 zł, Warzyce - 2 000 zł,
- Jednostki, które przekazały sprzęt na Ukrainę, mogły składać wnioski o dofinansowanie na zakup sprzętu, który przekazały,
- OSP Warzyce otrzymało dofinansowanie z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Wysokość dofinansowania to 17 500 zł. Powyższa kwota pozwoliła na zakup hełmów, ubrań i butów specjalnych,
- OSP Zimna Woda otrzymała dofinansowanie z Fundacji PZU. Wysokość dofinansowania to 18 000 zł. Zakupiono sprzęt ratowniczy i ubrania specjalne,
- Jednostka OSP Wolica pozyskał dotacje z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 10 000 zł na zakup wyposażenia strażackiego.

Wydatki na utrzymanie OSP z budżetu Gminy Jasło wyniosły blisko 563 000 zł.

Strażakom wypłacono ekwiwalent w kwocie 67 000 zł. Wydatkowano również pieniądze m.in. na wyposażenie oraz remonty:
- zakup samochodu lekkiego dla OSP Niepla - 63 000 zł,
- wykonanie odwodnienie i izolacji fundamentów dla OSP Trzcinica - 30 000 zł,
- zakup i wymiana drzwi dla OSP Zimna Woda - 12 000 zł,
- zakup pompy szlamowej dla OSP Osobnica - 12 500 zł,
- zakup mundurów i sprzętu ratowniczego dla OSP Szebnie - 6 000 zł,
- remont instalacji elektrycznej dla OSP Zimna Woda - 4 700 zł,
- wykonanie instalacji pneumatycznej i zakup kompresora dla OSP Warzyce - 5 000 zł,
- wykonanie monitoringu dla OSP Warzyce - 5 000 zł,
- zakup mundurów MDP dla OSP Osobnica - 5 000 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP Osobnica - 5 000 zł.
Jednostki wzięły udział w szkoleniu organizowanym przez Komendę Powiatową PSP, ćwiczeniach "Zachrana" na Słowacji oraz ćwiczeniach gminnych "Zimna Woda 2022".

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Druhowie z OSP Bierówka, Osobnica, Warzyce, Wolica oraz "Florian" Żółków przyczynili się do pomocy w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Przekazanie sprzętu na Ukrainę
W związku z ogłoszoną przez Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle zbiórką używanego sprzętu pożarniczego dla ukraińskich strażaków jednostka OSP Trzcinica oraz OSP Chrząstówka w dniu 27 lutego przekazały: ubranie specjalne strażackie - 3 szt., hełm strażacki - 18 szt. buty specjalne - 2 pary.

Przekazanie sprzętu dla strażaków z Sambora
14 marca z prowadzonej zbiórki przez OSP z terenu Gminy Jasło, na przejściu granicznym w Krościenku przekazano strażakom z Sambora niezbędny dla nich sprzęt. Były to między innymi nowe maszty oświetleniowe, latarki, sprzęt medyczny, sprzęt łączności, wyposażenie osobiste strażaka, armatura pożarnicza, karimaty, namioty. Gmina Jasło współfinansowała zakup nowego sprzętu.

Pomoc uchodźcom na punktach recepcyjnych
OSP Osobnica, Trzcinica i Warzyce dwukrotnie pełniło 24-godziny dyżur w punkcie recepcyjnym w Przemyślu. Ich zadaniem była pomoc w transporcie uchodźców z pociągów do punktu recepcyjnego i do autobusów oraz pomoc w segregacji darów spływających do Przemyśla.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
W Szkole Podstawowej w Warzycach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Wzięło w nich udział 30 uczestników ze Szkoły Podstawowej z Niepli, Szebni, Warzyc, Opacia, Trzcinicy, Osobnicy nr 1 oraz nr 2. Turniej miał na celu popularyzowanie przepisów przeciwpożarowych, kształtowania umiejętności w zakresie ekologii, ratownictwa, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Gminny Dzień Strażaka
Druhowie strażacy z terenu Gminy Jasło spotkali się w Żółkowie (21 maja) na Gminnych Obchodach Dnia Strażaka. Wzięły w nim udział reprezentanci wszystkich jednostek z terenu gminy oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Osobnicy i Niepli. W trakcie uroczystości zostały wręczone medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" oraz odznaki "Strażak Wzorowy".

20-lecie Orkiestry Dętej w Osobnicy
25 czerwca Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Osobnicy działająca pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle obchodziła Jubileusz 20-lecia działalności. Wieloletnią twórczość zwieńczyła uroczystość w Osobnicy połączona z promocją płyty, która została wydana na tę okoliczność.

Zawody gminne
21 sierpnia na stadionie w Osobnicy odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze z udziałem 8 drużyn seniorskich i 3 młodzieżowych. Zwyciężyła OSP Niepla przed dwoma drużynami OSP Warzyce.

Dożynki wojewódzkie
28 sierpnia w Osobnicy odbyły się XXII Dożynki Województwa Podkarpackiego, którym towarzyszyła tegoroczna edycja "Lata z Kulturą Powiatu Jasielskiego". Część rozrywkową imprezy uświetnił Mateusz Mijal z zespołem oraz gwiazda wieczoru Golec uOrkiestra. W tym święcie uczestniczyli rolnicy oraz przedstawiciele z całego Podkarpacia. Ochotnicze Straże Pożarne przyczyniły się do pomocy przy organizacji oraz pilnowania porządku w dniu wydarzenia.

Zawody Powiatowe
4 września na stadionie sportowym w Trzcinicy po raz dwunasty odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zawodach wystąpiło 29 drużyn.

Msza święta w lasku warzyckim
Na Cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Warzycach (Lasek) 4 września odbyły się uroczystości upamiętniające 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Podczas mszy świętej obecne były poczty sztandarowe z OSP Bierówka, Chrząstówka, Osobnica, Warzyce.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
9 listopada w Warzycach odbyły się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości. W trakcie uroczystości dokonano poświęcenia odnowionego kopca upamiętniającego ofiary wojen. W uroczystościach udział wzięły poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych (z Chrząstówki, Niepli, Osobnicy, Szebni i Warzyc).

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny
21 grudnia w Szkole Podstawowej w Szebniach nastąpiło wręczenie nagród zwycięzcom etapu gminnego Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. W konkursie wzięły udział 2 szkoły z terenu Gminy Jasło (Szebnie i Warzyce). Wyróżniono po 4 osoby w 2 kategoriach wiekowych. Wyróżnione prace przekazane są na etap powiatowy.

~ciekawy

11-01-2023 09:45 3 3

Czy znajdzie się ktoś kto mi wytłumaczy czym dla pożarnictwa Powiatu Jasielskiego zasłużył się Henryk Maguda proboszcz parafii Szebnie.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. jaslo365.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.