42 jednostki ochotniczych straży pożarnych z powiatu jasielskiego otrzymały dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych.
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle 2 września odbyło się uroczyste podpisanie umów i wręczenie promes na dofinansowanie jednostek OSP w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych.


Dofinansowanie otrzymały aż 42 jednostki ochotniczych straży pożarnych z powiatu jasielskiego, które aplikowały o dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnych celem zwiększenia potencjału technicznego” w ramach programu priorytetowego NFOŚIGW - „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” oraz „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP”.


Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. Program realizowany jest w latach 2020-2021 i skierowany jest do jednostek ochotniczych straży pożarnych.


Dofinansowanie otrzymały jednostki OSP Błażkowa, Dąbrówka, Lipnica Dolna,Dębowiec, Łazy Dębowieckie, Bierówka, Niepla, Osobnica, Trzcinica, Szebnie, Warzyce, Wolica, Zimna Woda, Bieździedza, Kołaczyce, Lublica, Nawsie Kołaczyckiej, Sieklówka, Krempna, Myscowa, Mytarka, Grabanina, Czekaj, Mrukowa, Osiek Jasielski, Pielgrzymka, Świerchowa, Załęże, Bączal Dolny, Harklowa, Jabłonica, Kunowa, Lisów, Przysieki, Pusta Wola, Skołyszyn, Święcany, Czeluśnica, Glinik Polski, Nowy Glinik, Roztoki i Tarnowiec.

Umowy na dofinansowanie podpisali prezesi jednostek OSP w obecności prezesa zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Adama Skiby, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciecha Zająca, starosty jasielskiego Adama Pawlusia, a także prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Stanisława Święcha. Obecni byli również wójtowie gmin: Brzyska - Rafał Papciak i Osiek Jasielski - Andrzej Stachurski.