Trwa konkurs profilaktyczny „Bezpieczne wakacje”. Do 9 października 2020 roku można nadsyłać prace w konkursach: prac plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz na profilaktyczny spot filmowy.
Podobnie jak w ubiegłych latach, przed wakacjami ruszyła kolejna edycja konkursu „Bezpieczne Wakacje”. Celem tego przedsięwzięcia jest edukowanie i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtowanie umiejętności i nawyku wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych. Dlatego tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu młodego pokolenia.

Konkurs plastyczny
Konkurs prac plastycznych adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz placówek letniego wypoczynku. Prace konkursowe powinny poruszać tematykę:
- bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie,
- bezpieczna szkoła,
- bezpieczne miejsce zamieszkania,
- bezpieczny Internet,
- bezpieczna droga,
- zagrożenie używkami (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze),
- przemoc rówieśnicza,
- subkultury młodzieżowe.
Prace można przesyłać do 9 października 2020 r. do Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

Wojewódzki konkurs na profilaktyczny spot filmowy
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w wieku 10-15 lat. Celem konkursu jest popularyzowanie bezpiecznego zachowania, ograniczanie przestępczości i demoralizacji dzieci oraz młodzieży. Konkurs ma także edukować i uwrażliwiać na właściwe zachowania w różnych sytuacjach społecznych oraz kształtować umiejętności i nawyki wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych.

Tematyka tego konkursu jest taka sama, jak w przypadku konkursu plastycznego - bezpieczny pobyt w czasie wakacji, bezpieczne miejsce zamieszkania, bezpieczny Internet, bezpieczna droga, zagrożenia używkami, przemoc rówieśnicza czy subkultury młodzieżowe.

Prace należy przesłać do 9 października 2020 r. do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na adres: ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów.